загрузка...
 
ВСТУП
Повернутись до змісту
Найвизначнішою історичною подією кінця XX ст., що кардинально змінила політичну карту світу, був розпад радянської колоніальної імперії. Україна, як й інші радянські республіки, стала суверенною і незалежною державою.
Відродження і зміцнення української державності створило передумови для науково виваженого, об'єктивного дослідження й переосмислення концептуальних проблем історії України, насамперед її місця і ролі в системі міжнародних відносин XX ст. Йдеться про роль і місце України в європейському геополітичному просторі, розвитку міжнародних відносин, про контакти та співпрацю між країнами. З відомих причин цей напрям історичного минулого радянська історіографія досліджувала тенденційно, а окремі його аспекти замовчувалися або ж висвітлювалися політизовано. Перебування України у складі Російської та Австро-Угорської імперій, а згодом в СРСР робило вивчення згаданих проблем, з погляду "центру", зайвим, недоцільним, штучним і навіть шкідливим. Домінувала думка, що Україні або невластиві зовнішньополітичні інтереси, або їх успішно та безкорисливо захищала Москва.
Однак за останні роки наукова зацікавленість до вивчення міжнародних аспектів історії України підвищилась як у вітчизняній, так і зарубіжній історіографії. Певним чином це пояснюється фактором зростання ролі України на міжнародній арені, зокрема у розв'язанні питань, що виникають перед світовим співтовариством. Об'єктивне вивчення ролі та внеску українського народу в розвиток міжнародних відносин сприятиме утвердженню України як рівноправного члена світової спільноти.
Актуальність вивчення питань міжнародних відносин і зовнішньої політики зумовлюється також потребою виваженого і збалансованого підходу України до налагодження політичних та економічних відносин з іншими країнами в сучасних умовах.
Усе це підтверджує політичне і наукове значення всебічного вивчення історії міжнародних відносин і зовнішньої політики України. Використовуючи джерельну базу, праці вітчизняних і зарубіжних дослідників, політичних і державних діячів, дипломатів, власний науковий доробок, автори навчального посібника висвітлили значення і динамізм "українського питання" у міжнародній політиці, простежили основні напрями зовнішньої політики на сучасному етапі.
Хронологічні межі праці охоплюють XX ст. - найскладніший і найбільш насичений драматичними і героїчними подіями період в історії українського народу, що завершився утворенням та утвердженням незалежної України.
Автори не претендують на повне і всебічне висвітлення проблеми, однак ця книга - один з перших посібників такого рівня узагальнення.


загрузка...