Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

ПЕРЕДМОВА; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

Розділ 1. Уведення в інформаційний маркетинг; 1.1. Особливості інформаційного виробництва; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

Розділ 1. Уведення в інформаційний маркетинг; 1.1. Особливості інформаційного виробництва; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

1.2. Сутність інформаційного маркетингу; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

1.3. Цілі та функції інформаційного маркетингу; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

1.4. Види інформаційного маркетингу; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

1.5. Об’єкти і суб’єкти інформаційного маркетингу; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

Розділ 2. Маркетингова інформація; 2.1. Інформація в маркетингу; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

Розділ 2. Маркетингова інформація; 2.1. Інформація в маркетингу; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

2.2. Типи маркетингової інформації та її джерела; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

2.3. Маркетингове середовище; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

2.4. Маркетингові інформаційні системи; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

Розділ 3. Економіко-математичні методи та моделі в маркетингу; 3.1. Моделювання бізнесу; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

Розділ 3. Економіко-математичні методи та моделі в маркетингу; 3.1. Моделювання бізнесу; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

3.2. Статистичні методи обробки маркетингової інформації; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

3.3. Балансові моделі в маркетингу; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

3.4. Оптимізаційні моделі в маркетингу; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

3.5. Методи і моделі управління товарними запасами в маркетингу; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

3.6. Моделювання попиту і споживання в маркетингу; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

3.7. Моделі прогнозування купівельного попиту; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

3.8. Теорія масового обслуговування в задачах маркетингу; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

3.9. Теорія ігор у задачах маркетингу; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

3.10. Експертні системи; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

Розділ 4. Методи дослідження маркетингової інформації; 4.1. Основні правила і напрями досліджень у маркетингу; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

Розділ 4. Методи дослідження маркетингової інформації; 4.1. Основні правила і напрями досліджень у маркетингу; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

4.2. Методи і засоби вимірювання в маркетингу; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

4.3. Проблеми достовірності первинної інформації; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

4.4. Організація вибіркових досліджень; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

Розділ 5. Проведення маркетингових досліджень; 5.1. Планування процесу маркетингових досліджень; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

Розділ 5. Проведення маркетингових досліджень; 5.1. Планування процесу маркетингових досліджень; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

5.2. Визначення потреб в інформації та вибір методів її обробки; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

5.3. Обробка, передавання та використання результатів дослідження; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

5.4. Контроль маркетингових заходів; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

Розділ 6. Управління маркетинговою діяльністю; 6.1. Системи управління маркетингом; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

Розділ 6. Управління маркетинговою діяльністю; 6.1. Системи управління маркетингом; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

6.2. Організація служби маркетингу, її структура; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

6.3. Функціональна структура; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

6.4. Структура, орієнтована на конкретні продукти і послуги; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

6.5. Структура, орієнтована на ринок; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

6.6. Структура, орієнтована на загальне керівництво; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

6.7. Матрична організаційна структура управління маркетингом; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

Розділ 7. Стратегія маркетингу; 7.1. Загальні положення, стратегічне планування; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

Розділ 7. Стратегія маркетингу; 7.1. Загальні положення, стратегічне планування; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

7.2. Стратегічні завдання зростання підприємства ІОО; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

7.3. Загальна схема планування маркетингу; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

Розділ 8. Виробнича політика інформаційної фірми; 8.1. Класифікація інформаційних продуктів та послуг; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

Розділ 8. Виробнича політика інформаційної фірми; 8.1. Класифікація інформаційних продуктів та послуг; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

8.2. Життєвий цикл інформаційних продуктів та послуг; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

8.3. Продуктові та технологічні інновації в інформаційній галузі; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

8.4. Маркетинговий підхід у виробничій політиці українських інформаційних фірм; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

Розділ 9. Розподільна та рекламно-збутова політика інформаційної фірми; 9.1. Особливості розподільної політики на інформаційному ринку; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

Розділ 9. Розподільна та рекламно-збутова політика інформаційної фірми; 9.1. Особливості розподільної політики на інформаційному ринку; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

9.2. Особливості просування інформаційних товарів на ринок; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

9.3. Розподільна та збутова діяльність на інформаційному ринку Європи; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

9.4. Розподільна та рекламно-збутова діяльність в інформаційній галузі України; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

Розділ 10. Дослідження ринку інформаційних продуктів і послуг; 10.1. Інформаційна індустрія та інформаційний ринок; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

Розділ 10. Дослідження ринку інформаційних продуктів і послуг; 10.1. Інформаційна індустрія та інформаційний ринок; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

10.2. Сегментація ринку ІПП; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

Принципи сегментації; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

Методи сегментації; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

Критерії сегментації; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

Вибір цільового ринку; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

Стратегії охоплення ринку; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

Вибір цільового сегмента; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

Стратегії охоплення цільового сегмента; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

Позиціонування товару; Стратегії позиціонування товару на ринку; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

Позиціонування товару; Стратегії позиціонування товару на ринку; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

10.3. Український ринок ІПП; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

Розділ 11. Дослідження ринку апаратних засобів; 11.1. Тенденції розвитку комп’ютерної індустрії в країні; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

Розділ 11. Дослідження ринку апаратних засобів; 11.1. Тенденції розвитку комп’ютерної індустрії в країні; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

11.2. Класифікація апаратних засобів; Комп’ютери; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

11.2. Класифікація апаратних засобів; Комп’ютери; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

Мережеве обладнання; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

Сервери ; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

Комплектування; Материнська плата; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

Комплектування; Материнська плата; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

Процесори; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

Модулі пам’яті; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

Монітори ; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

11.3. Світовий ринок ПК; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

Організація збуту комп’ютерної техніки; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

11.4. Ринок апаратних засобів в Україні; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

Ціни ; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

Розділ 12. Дослідження ринку програмних засобів; 12.1. Особливості ринку ПЗ; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

Розділ 12. Дослідження ринку програмних засобів; 12.1. Особливості ринку ПЗ; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

12.2. Класифікація програмних продуктів; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

12.3. Сегментація ринку ПЗ; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

12.4. Вибір цільового сегмента ринку ПЗ; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

12.5. Світовий ринок програмних продуктів; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

12.6. Ринок ПЗ в Україні; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

Поради початківцям бізнесу; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

Розділ 13. Дослідження ринку інформаційних ресурсів і послуг; 13.1. Формування та особливості ринку інформаційних ресурсів; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

Розділ 13. Дослідження ринку інформаційних ресурсів і послуг; 13.1. Формування та особливості ринку інформаційних ресурсів; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

13.2. Формування та особливості ринку інформаційних послуг; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

Виробництво послуг; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

Установлення та настроювання ПЗ і додаткових пристроїв; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

Ремонт і модернізація; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

Комплексне обслуговування техніки і ЛОМ; Інші види послуг; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

Комплексне обслуговування техніки і ЛОМ; Інші види послуг; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

13.3. Особливості ринку інтерактивних послуг; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

Взаємовідносини між виробниками БД та інтерактивними службами; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

Взаємовідносини інтерактивних служб з користувачами; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

13.4. Сегментація ринку інтерактивних послуг; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

13.5. Світовий та вітчизняний ринки інтерактивних послуг; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

Угода про відкриття ринків телекомунікаційних послуг для закордоного капіталу; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

Розділ 14. Дослідження ринку Internet-послуг; 14.1. Класифікація Internet-послуг; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

Розділ 14. Дослідження ринку Internet-послуг; 14.1. Класифікація Internet-послуг; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

14.3. Використання Internet у збутовій діяльності фірми; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

14.4. Використання Internet у маркетинговій діяльності фірми; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

14.5. Послуги Internet-провайдерів; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

14.6. Перспективи розвитку світового ринку Internet-послуг; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

14.7. Ринок Internet-послуг в Україні; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

Українські пошукові системи; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

Розділ 15. Дослідження ринку маркетингових і консалтингових послуг; 15.1. Сектор маркетингових послуг; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

Розділ 15. Дослідження ринку маркетингових і консалтингових послуг; 15.1. Сектор маркетингових послуг; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

ESOMAR; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

Український ринок; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

Українська асоціація маркетингу (УАМ); Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

15.2. Сектор консалтингових послуг; Бізнес-консалтинг; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

15.2. Сектор консалтингових послуг; Бізнес-консалтинг; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

Засоби маркетингу з консультування; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

Організація консультаційної роботи; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

Найбільші консалтингові компанії світу; Консалтинг у США; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

Найбільші консалтингові компанії світу; Консалтинг у США; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

Консалтинг у Німеччині; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

Консалтинг в Україні; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

15.3. ІТ-консалтинг; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

Розвиток світового ІТ-консалтингу ; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

ІТ-консалтинг в Україні; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

15.4. Сектор навчальних послуг; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

Розділ 16. Дослідження ринку праці в інформаційній галузі; 16.1. Інформатизація економіки і проблеми пошуку ІТ-персоналу; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

Розділ 16. Дослідження ринку праці в інформаційній галузі; 16.1. Інформатизація економіки і проблеми пошуку ІТ-персоналу; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

16.2. Ринок праці програмістів; Програмісти; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

16.2. Ринок праці програмістів; Програмісти; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

Офшорний бізнес у програмуванні; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

Сертифікація програмістів; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

16.3. Проблеми навчання; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

16.4. Оцінювання праці в інформаційній галузі; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

Розділ 17. Особливості конкурентної боротьби на інформаційному ринку; 17.1. Передумови побудови бізнес-моделей конкурентоспроможності фірми; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

Розділ 17. Особливості конкурентної боротьби на інформаційному ринку; 17.1. Передумови побудови бізнес-моделей конкурентоспроможності фірми; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

17.2. Класифікація конкуренції; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

17.3. Фактори успіху на інформаційному ринку; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

17.4. Параметри конкурентоспроможності; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

17.5. Розрахунок параметрів конкурентоспроможності; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

17.6. Вибір конкурентної стратегії фірми; Стратегія зниження собівартості продукції; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

17.6. Вибір конкурентної стратегії фірми; Стратегія зниження собівартості продукції; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

Стратегія диференціації продукції; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

Стратегія сегментування ринку; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

Стратегія впровадження новин; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

Стратегія негайного реагування на потреби ринку; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

Стратегія диверсифікації; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

Організація автономних робочих груп; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

Вибір стратегії конкуренції залежно від позиції фірми на ринку; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

Вибір стратегії конкуренції на різних стадіях розвитку ринку; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

Розділ 18. Ціноутворення в інформаційній галузі; 18.1. Основні види ринкового ціноутворення і типи ринків; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

Розділ 18. Ціноутворення в інформаційній галузі; 18.1. Основні види ринкового ціноутворення і типи ринків; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

18.2. Особливості ціноутворення в інформаційній галузі; Проблема платності інформаційного обслуговування; Класифікація цін та їх розрахунок; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

18.2. Особливості ціноутворення в інформаційній галузі; Проблема платності інформаційного обслуговування; Класифікація цін та їх розрахунок; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

18.2. Особливості ціноутворення в інформаційній галузі; Проблема платності інформаційного обслуговування; Класифікація цін та їх розрахунок; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

Вартість інформації; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

18.3. Цінова політика інформаційних фірм; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

18.4. Формування ціни виробником ІПП; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

18.5. Визначення ціни, прийнятної для споживача; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

Розділ 19. Ціноутворення на ринку інформаційних послуг; 19.1. Особливості ціноутворення на ринку інформаційних послуг; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

Розділ 19. Ціноутворення на ринку інформаційних послуг; 19.1. Особливості ціноутворення на ринку інформаційних послуг; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

19.2. Ціноутворення на ринку інформаційних ресурсів і послуг; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

Види оплат; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

19.3. Ціноутворення на ринку маркетингових послуг; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

19.4. Особливості ціноутворення на ринку консалтингових послуг; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

19.5. Ціноутворення на ринку консалтингових послуг; Оцінювання платних послуг; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

19.5. Ціноутворення на ринку консалтингових послуг; Оцінювання платних послуг; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

Калькуляція собівартості і призначення ціни за виконання завдання; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

Розділ 20. Ціноутворення на ринку програмних продуктів; 20.1. Особливості ціноутворення програмних продуктів; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

Розділ 20. Ціноутворення на ринку програмних продуктів; 20.1. Особливості ціноутворення програмних продуктів; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

Основні принципи ціноутворення на ринку ПЗ; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

20.2. Методи визначення ціни на ПЗ; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

20.3. Порядок розрахунку ціни на ПЗ; Інформація про аналоги і потреби в розроблюваних ПЗ; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

20.3. Порядок розрахунку ціни на ПЗ; Інформація про аналоги і потреби в розроблюваних ПЗ; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

Місткість внутрішнього ринку, попит на ПЗ і його ціна; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

Установлення нижньої і верхньої меж ціни; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

Цінова дискримінація на ринку ПЗ; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

Бар’єр входження на ринок ПЗ; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

20.4. Ліцензування програмних продуктів; Ліцензійний договір як основна форма продажу ПЗ; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

20.4. Ліцензування програмних продуктів; Ліцензійний договір як основна форма продажу ПЗ; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

Світовий ринок ліцензування; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

Ліцензійний ринок в Україні; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

20.5. Стратегія фірми щодо встановлення ціни на ПЗ; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

20.6. Правовий захист програмних продуктів; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

Складові ПЗ, що підлягають захисту; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

Кінцевий користувач; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

Розділ 21. Програмна реалізація методів маркетингових досліджень; 21.1. Вимоги до програмних засобів маркетингу; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

Розділ 21. Програмна реалізація методів маркетингових досліджень; 21.1. Вимоги до програмних засобів маркетингу; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

21.2. Огляд пакетів, найчастіше використовуваних у практичній діяльності; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

ЛІТЕРАТУРА; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

ДОДАТКИ; Додаток 1. Джерела інформації для вивчення кон’юнктури ринку; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

ДОДАТКИ; Додаток 1. Джерела інформації для вивчення кон’юнктури ринку; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

Додаток 2. Найвідоміші компанії в інформаційній індустрії України; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

Додаток 3. Перелік пошукових систем; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.

Додаток 4. 100 найвпливовіших компаній в індустрії; Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.загрузка...