Філологія. Методика. Педагогіка

Розділ І. ФІЛОЛОГІЯ; Українська мова у вищій школі ; Філологія. Методика. Педагогіка

Розділ І. ФІЛОЛОГІЯ; Українська мова у вищій школі ; Філологія. Методика. Педагогіка

Особливості синтаксичних засобів офіційно-ділового стилю в українській літературній мові; Філологія. Методика. Педагогіка

Запозичення у фінансово-кредитній термінології; Філологія. Методика. Педагогіка

Інтернаціональне та національне в су¬часній термінології; Філологія. Методика. Педагогіка

З історії формування української комерційної термінології; Філологія. Методика. Педагогіка

Дискурс і його дослідження; Філологія. Методика. Педагогіка

Специфіка комунікативної ситуації законодавчого дискурсу; Філологія. Методика. Педагогіка

Роль інтернаціоналізмів у формуванні української економічно-правової термінології; Філологія. Методика. Педагогіка

Використання епістемічних операторів тексту для висловлювання позиції автора тексту ; Філологія. Методика. Педагогіка

Роль запозичень у становленні лексичної синоніміки української мови ; Філологія. Методика. Педагогіка

Структурні особливості деяких означень у сучасній англійській мові ; Філологія. Методика. Педагогіка

Лексикографічний опис французьких часток як засіб аналізу їх належності до реляційних стройових слів ; Філологія. Методика. Педагогіка

Варіантні форми імператива в англійській мові ; Філологія. Методика. Педагогіка

Емфаза в науковому стилі; Філологія. Методика. Педагогіка

Засоби непрямого вираження спонукання як мовні універсалії ; Філологія. Методика. Педагогіка

Розділ ІІ. ПЕДАГОГІКА ТА МЕТОДИКА; Організація та забезпечення процесу навчання на занятті з іноземної мови ; Філологія. Методика. Педагогіка

Розділ ІІ. ПЕДАГОГІКА ТА МЕТОДИКА; Організація та забезпечення процесу навчання на занятті з іноземної мови ; Філологія. Методика. Педагогіка

Роздуми на тему адаптації студентів-першокурсників до нових умов навчальної діяльності ; Філологія. Методика. Педагогіка

До постановки проблеми змісту програм з іноземних мов в економічному вузі ; Філологія. Методика. Педагогіка

Дискусія як метод активізації студентів на заняттях з іноземної мови ; Філологія. Методика. Педагогіка

Методична характеристика комплексу вправ для навчання професійно спрямованого монологічного мовлення студентів старших курсів економічного університету; Філологія. Методика. Педагогіка

Етапи і дидактичні характеристики структурних елементів ділової гри ; Філологія. Методика. Педагогіка

Таксономія запитань як один з факторів удосконалення навчання студентів іноземної мови ; Філологія. Методика. Педагогіка

Менеджмент та лідерство ; Філологія. Методика. Педагогіка

Застосування аудіоматеріалу на заняттях з іноземної мови ; Філологія. Методика. Педагогіка

Про актуальність патріотичного виховання студентів економічних спеціальностей; Філологія. Методика. Педагогіка

Філософський аспект соціокультурного підходу до вивчення іноземних мов ; Філологія. Методика. Педагогіка

Комунікативно-жанровий підхід до укладання мовленнєвого матеріалу навчального посібника ; Філологія. Методика. Педагогіка

Формування професійного словника студентів на заняттях з української ділової мови ; Філологія. Методика. Педагогіка

Інформаційно-методичне забезпечення самостійної роботи студентів при вивченні іноземної мови; Філологія. Методика. Педагогіка

Вживання «кейсів» у процесі викладання ділової іноземної мови ; Філологія. Методика. Педагогіка

Зміст та форми безперервної економічної освіти молоді; Філологія. Методика. Педагогіка

Лінгвометодичні основи укладання підручника з української мови як іноземної; Філологія. Методика. Педагогіка

Зарубіжні підручники та вимоги програми з іноземної мови; Філологія. Методика. Педагогіка

Навички презентації — важливий аспект професійного іншомовного спілкування ; Філологія. Методика. Педагогіка

Проблеми викладання професійно орієнтованої іноземної мови; Філологія. Методика. Педагогіка

Розділ ІІІ. ЛІТЕРАТУРА; Древнекиевские эпические и житийные традиции в «Белой гвардии» М. А. Булгакова ; Філологія. Методика. Педагогіка

Розділ ІІІ. ЛІТЕРАТУРА; Древнекиевские эпические и житийные традиции в «Белой гвардии» М. А. Булгакова ; Філологія. Методика. Педагогіка

Ідіостильові трансформації народнопоетичних символів у прозових творах Михайла Стельмаха ; Філологія. Методика. Педагогіка

Роль метафори у творенні образу України в поезії Є. Маланюка; Філологія. Методика. Педагогіказагрузка...