Конспект лекцій з курсу „Комерційна діяльність посередницьких підприємств” Укладач М.Ю. Баскакова

ЗМІСТ

Вступ

Тема 1Економічна суть, особливості організації та розвитку комерційного підприємництва та бізнесу:1.1 Підприємництво як елемент бізнесу і тип господарювання

1.2 Стратегія і тактика бізнесу

1.3 Економічна основа системи бізнесу та підприємництва

Тема 2 Малі форми господарювання 2.1 Критерії малого бізнесу

2.2.Франчайзинг як різновид малого бізнесу та його роль у ринковому середовищі

2.3 Венчурний бізнес

Тема 3 Стратегії посередницького підприємства 3.1 Загальна характеристика і формування підприємницької стратегії

3.2 Альтернативні стратегії посередницької діяльності

3.3 Вибір оптимальної стратегії для даного виду комерційної діяльності

Тема 4 Комерційне підприємництво в оптовій торгівлі споживчими товарами 4.1 Організація оптово-посередницької діяльності

4.2 Закупівля товарів. Комерційні стратегічні рішення оптовиків

4.3 Комерційні стратегічні рішення оптовиків

Тема 5 Комерційне посередництво у сфері роздрібної торгівлі5.1 Сучасні формати роздрібного бізнесу

5.2 Комерційні стратегії роздрібного торговельного підприємства

5.3 Організація дрібнороздрібної торгівлі та умови для її здійснення

5.4 Роздрібні ринки як елемент комерційного підприємництва

Тема 6 Комерційне підприємництво у сфері туризму, готельного та ресторанного бізнесу, побутового обслуговування 6.1 Підприємництво у сфері туризму

6.2 Готельний бізнес

6.3  Послуги ресторанів

6.4 Інтернет-технології

6.5 Показники ефективності сайту компанії

Тема 7 Міжнародна комерційна діяльність посередницьких підприємств 7.1 Загальна характеристика міжнародного посередництва

7.2 Створення спільних підприємств у міжнародному бізнесі

7.3 Регулювання міжнародної підприємницької діяльності

Тема 8 Підприємницькій успіх. Формування підприємницького мислення 8.1 Основні фактори успіху в бізнесі

8.2 Якості підприємця. Мотивація поведінки підприємця

8.3 Професійна культура бізнесової діяльності

Тема 9 Оцінка ефективності комерційної діяльності посередницького підприємства. Фінансова санація і банкрутство підприємства 9.1 Основи аналітичної оцінки ефективності комерційної діяльності

9.2 Показник ефективності посередницької діяльності

9.3 Ознаки та фактори фінансової кризи на підприємстві

9.4 План санаційних заходів

Список літературизагрузка...