Технологічні основи машинобудування (основні способи обробки поверхонь та технологічні обробляючі системи для їх реалізації) - О. У. Захаркін

Зміст

Вступ

Тема 1. Основні способи обробки поверхонь заготовок. 1.1. Технологічна класифікація типових поверхонь деталей

1.2. Класифікація способів обробки поверхонь

1.3. Обробка різанням

1.3.1. Способи обробки площин

1.3.2. Способи обробки зовнішніх поверхонь обертання

1.3.3. Способи обробки внутрішніх поверхонь обертання (отворів)

1.3.4. Способи обробки різі, пазів, шліців. 1.3.4.1. Способи обробки різі.

1.3.4.2. Способи обробки пазів

1.3.4.3. Способи обробки шліців

1.3.5. Способи обробки зубчастих коліс

1.4. Поверхневе пластичне деформування (ППД)

1.5. Електрофізична та електрохімічна обробка (ЕФО, ЕХО)

Питання для самоперевірки

Тема 2. Технологічні обробляючі системи для реалізації технологічних процесів механічної обробки. 2.1. Загальні відомості про технологічні обробляючі системи

2.2. Технологічні можливості обробляючої системи як об’єднання технологічних можливостей її елементів – верстат, інструмент, пристрій.

2.3. Металорізальні верстати. 2.3.1. Класифікація металорізальних верстатів

2.4. Металорізальні інструменти. 2.4.1. Класифікація металорізальних інструментів

2.4.2. Сучасні інструментальні матеріали для металорізальних інструментів

2.4.3. Типова конструкція та геометрія різальної частини токарного прохідного різця

2.4.4. Основні параметри режимів різання та типові схеми їх визначення

2.5. Пристрої для обробки заготовок.2.5.1. Класифікація пристроїв

2.5.2. Встановлювальні елементи верстатних пристроїв

2.5.3. Затискні та силоутворюючі елементи пристроїв

2.5.4. Основні принципи призначення пристроїв для виконання операції

Питання для самоперевірки

Список літературизагрузка...