Бюджетна система - К. В. Ілляшенко, Т. О. Ілляшенко

Зміст

Вступ

Тема 1 СУТНІСТЬ І РОЛЬ БЮДЖЕТУ

Ключові терміни

1.1 Основні терміни з курсу «Бюджетна система»

1.2 Бюджет як економічна категорія

1.3 Бюджет як основний фінансовий план держави

1.4 Бюджетний період в Україні

Висновки

Питання для самоперевірки

Тема 2 БЮДЖЕТНИЙ УСТРІЙ І БЮДЖЕТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ

2.1. Основи бюджетного устрою

2.2 Склад і структура бюджетної системи України

2.3. Взаємовідносини між ланками бюджетної системи

Висновки

Питання для самоперевірки

Тема 3 БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС ТА ЙОГО УЧАСНИКИ

3.1 Сутність та основні стадії бюджетного процесу

3.2 Головні розпорядники бюджетних коштів. Їх права та обов’язки

3.3 Бюджетні призначення

3.4 Застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі

3.5 Складання прогнозу Державного бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди

3.6 Резервний фонд бюджету

3.7 Інформація про бюджет

Висновки

Питання для самоперевірки

Тема 4 Доходи бюджету

4.1 Методи формування доходів бюджету

4.2 Принципи формування доходів бюджету. Еластичність доходів бюджету

4.3 Доходи бюджету відповідно до бюджетної класифікації. Джерела формування доходів бюджету

4.4 Фінансування бюджету

4.5 Доходи бюджету України останніми десятиріччями

Висновки

Питання для самоперевірки

Тема 5 видатки бюджету та форми бюджетного фінансування

5.1 Класифікація видатків бюджету

5.2 Форми бюджетного фінансування

5.3 Склад і структура видатків бюджету України

Висновки

Питання для самоперевірки

Тема 6 Основи кошторисного планування

6.1 Види і структура кошторисів

6.2 Засади кошторисних розрахунків

6.3 Складання проектів, розгляд, затвердження та внесення змін до кошторисів

Висновки

Питання для самоперевірки

Тема 7 Планування видатків за окремими статтями (підстаттями, елементами видатків) кошторису

7.1 Планування видатків на оплату комунальних послуг

7.2 Видатки на господарські потреби та інші поточні видатки

7.3 Видатки на відрядження (код 1140)

7.4 Асигнування на капітальний ремонт будівель і споруд

7.5 Загальні засади формування витрат на оплату праці у бюджетних установах

Висновки

Питання для самоперевірки

Тема 8 Кошторисне планування видатків на освіту

8.1 Загальна характеристика видатків на освіту

8.2 Особливості кошторисного планування у середніх загальноосвітніх школах

8.3 Особливості кошторисного планування у вищих закладах освіти

8.4 Особливості кошторисного планування у дошкільних установах

Висновки

Питання для самоперевірки

Тема 9 Особливості кошторисного планування в установах охорони здоров'я

9.1 Основні оперативно-сітьові показники бюджетних установ охорони здоров’я

9.2 Особливості планування видатків на оплату праці в установах охорони здоров’я

9.3 Планування інших видатків медичних установ

Висновки

Питання для самоперевірки

Тема 10 Видатки бюджету на соціальний захист населення і соціальну сферу

10.1 Склад видатків на соціальний захист і соціальну сферу. Житлові субсидії населенню.

10.2  Фінансування культурно-освітніх закладів

10.3 Фінансування закладів соціального забезпечення.

Висновки

Питання для самоперевірки

Тема 11 Інші види видатків бюджету

11.1 Видатки на економічну діяльність

11.2 Видатки бюджету на науку

11.3 Видатки на національну оборону

11.4 Видатки на управління

Висновки

Питання для самоперевірки

Список літератури

Додаток А Бюджетна класифікація доходів бюджету

Додаток Б Бюджетна класифікація фінансування бюджету

Додаток В Бюджетна класифікація видатків та кредитування бюджетузагрузка...