Збірник завдань до практичних робіт з курсу “Моделювання та прогнозування стану навколишнього середовища” Розділ 3 “Локальні моделі прогнозування процесів забруднення водного середовища” - О.О. Рибалов

ЗМІСТ

ВСТУП

1    Моделювання процесу розбавлення стічних вод  у воді водного об’єкта у зоні скидів техногенного стаціонарного джерела

Питання для самоконтролю

2   Моделювання факторів впливу на процес поширення забруднюючих речовин у воді водного об’єкта у зоні скидів техногенного стаціонарного джерела

Питання для самоконтролю

3   Моделювання процесу концентрації домішок  у  воді та показників екологічного навантаження на водний об’єкт у  зоні  скидів  техногенного  стаціонарного  джерела  

Питання для самоконтролю

4   Моделювання балансу полютантів у воді  водного об’єкта та динаміки забруднення

Питання для самоконтролю

5  Моделювання процесу дальності поширення полютантів  у воді та параметрів зони активного забруднення  водного об’єкта

Питання для самоконтролю

6   Моделювання стану водного середовища у зоні екологічного навантаження

Питання для самоконтролю

ВИСНОВКИ

СПИСОК   ЛІТЕРАТУРИзагрузка...