Банківський менеджмент - В.М.Олійник

Зміст

Тема 1 СУТНІСТЬ БАНКІВСЬКОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 1.1 Поняття менеджменту

1.2 Основи менеджменту в банку

1.2.1 Принципи організаційної побудови банку

1.2.2 Основні типи організаційних структур у банках

1.3 Завдання банківського менеджменту

1.4 Напрями банківського менеджменту 1.4.1 Основні напрями банківського менеджменту

1.4.2 Керування активами.

1.4.3 Управління пасивами.

1.4.4 Управління ліквідністю.

1.4.5 Управління ризиками

1.4.6 Управління валютними ресурсами.

1.4.7 Інформаційний менеджмент.

1.5 Процес планування в банку 1.5.1 Основні аспекти банківського планування

1.5.2 Етапи процесу планування

1.5.3 Організація процесу планування

Тема 2  СТРАТЕГІЧНИЙ БАНКІВСЬКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 2.1 Сутність, функції та етапи  стратегічного менеджменту

2.2 Процес стратегічного менеджменту

2.3 Особливості стратегічного менеджменту в банку

Тема 3  ТАКТИЧНИЙ БАНКІВСЬКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 3.1 Сутність та особливості тактичного менеджменту

3.1.1 Сутність тактичного менеджменту

3.1.2 Особливості тактичного менеджменту

3.2 Операції тактичного менеджменту

Тема 4  ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ У БАНКУ 4.1Сутність та функції фінансового менеджменту 4.1.1 Функції фінансового менеджменту у банку

4.1.2 Принципи та особливості  фінансового менеджменту у банку

4.1.3 Сутність, роль і функції фінансового менеджменту

4.2 Основні ланки фінансового менеджменту

4.3 Системи та методи фінансового планування 4.3.1 Фінансова політика та бюджетування

4.3.2 Фінансове й бюджетне планування

Тема 5 УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ І ПАСИВАМИ 5.1 Сутність активів та пасивів у банку 5.1.1 Активи та пасиви банку

5.1.2 Структура пасивів та їх види

5.1.3 Структура активів та їх види

5.2 Стратегія управління активами і пасивами 5.2.1 Методи управління активами та пасивами у банку

5.2.2 Управління активами і пасивами банку: сутність і необхідність

5.2.3 Підходи до  управління активами і пасивами

5.3 Особливості і методи управління пасивами  5.3.1 Управління власним капіталом банку

5.3.1.1 Капітал банку та методи його оцінювання

5.3.1.2 Методи визначення достатності банківського капіталу

5.3.1.3 Методи управління банківським капіталом в Українізагрузка...