Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.

Передмова; Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.

Розділ 1 Наукові засади розміщення продуктивних сил; 1.1. Сутність продуктивних сил; Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.

Розділ 1 Наукові засади розміщення продуктивних сил; 1.1. Сутність продуктивних сил; Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.

1.2. Еволюція процесу розміщення продуктивних сил; Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.

1.3. Закономірності розміщення продуктивних сил; Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.

1.4. Основні принципи розміщення продуктивних сил; Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.

Розділ 2 Чинники та умови розміщення продуктивних сил; 2.1. Формування поняття «чинники розміщення продуктивних сил»; Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.

Розділ 2 Чинники та умови розміщення продуктивних сил; 2.1. Формування поняття «чинники розміщення продуктивних сил»; Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.

2.2. Систематизація чинників розміщення продуктивних СИЛ; Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.

2.3. Аналіз тенденцій розвитку основних чинників розміщення продуктивних сил; Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.

2.4. Регіональні інтереси в розміщенні продуктивних сил; Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.

Розділ З Суперечності розміщення і регіонального розвитку продуктивних сил; 3.1. Сутність і систематизація суперечностей у розміщенні та регіональному розвитку продуктивних сил; Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.

Розділ З Суперечності розміщення і регіонального розвитку продуктивних сил; 3.1. Сутність і систематизація суперечностей у розміщенні та регіональному розвитку продуктивних сил; Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.

3.2. Природа суперечностей у розміщенні виробництва і регіональному розвитку; Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.

3.3. Специфічні суперечності в розміщенні й регіональному розвитку продуктивних сил; Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.

Розділ 4 Науково-методичні засади дослідження розміщення продуктивних сил і регіонального розвитку; 4.1. Основні підходи; Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.

Розділ 4 Науково-методичні засади дослідження розміщення продуктивних сил і регіонального розвитку; 4.1. Основні підходи; Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.

4.2. Основні показники; Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.

4.3. Основні методи; Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.

4.4. Діагностика регіонального розвитку; Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.

4.5. Принципи системно-діагностичного аналізу регіонального розвитку; Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.

Розділ 5 Теорії та концепції розміщення продуктивних сил і регіонального розвитку; 5.1. Аналіз класичних теорій розміщення виробництва; Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.

Розділ 5 Теорії та концепції розміщення продуктивних сил і регіонального розвитку; 5.1. Аналіз класичних теорій розміщення виробництва; Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.

5.2. Сучасні концепції розміщення продуктивних СИЛ; Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.

5.3. Концептуальні положення політики регіонального розвитку в Україні; Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.

Розділ 6 Людський чинник у розміщенні продуктивних сил; 6.1. Демографічна ситуація і демоекономічне відтворення робочої сили; Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.

Розділ 6 Людський чинник у розміщенні продуктивних сил; 6.1. Демографічна ситуація і демоекономічне відтворення робочої сили; Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.

6.2. Соціальна структура населення і трудовий потенціал України; Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.

6.3. Форми зайнятості населення; Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.

6.4. Формування регіональних ринків праці; Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.

6.5. Регулювання регіональних ринків праці; Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.

6.6. Розселення населення України; Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.

Розділ 7 Природно-ресурсна основа розвитку продуктивних сил; 7.1. Класифікація та економічне оцінювання природних ресурсів; Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.

Розділ 7 Природно-ресурсна основа розвитку продуктивних сил; 7.1. Класифікація та економічне оцінювання природних ресурсів; Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.

7.2. Сутність і принципи використання природно-ресурсного потенціалу території; Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.

7.3. Мінеральні ресурси галузей промисловості; Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.

7.4. Природні ресурси сільськогосподарського виробництва; Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.

7.5. Природно-рекреаційні ресурси України; Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.

Розділ 9 Регіональний розвиток міжгалузевих комплексів в Україні; 9.1. Особливості формування й аналізу міжгалузевих комплексів; Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.

Розділ 9 Регіональний розвиток міжгалузевих комплексів в Україні; 9.1. Особливості формування й аналізу міжгалузевих комплексів; Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.

9.2. Структурна переорієнтація економіки України; Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.

9.3. Паливно-енергетичний комплекс; Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.

9.4. Гірничо-металургійний комплекс; Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.

9.5. Машинобудівний комплекс; Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.

9.6. Військово-промисловий комплекс; Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.

9.7. Комплекс хімічної індустрії; Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.

9.8. Лісовиробничий комплекс; Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.

9.9. Будівельний комплекс; Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.

9.10. Продовольчий комплекс; Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.

9.11. Комплекс галузей виробництва непродовольчих товарів; Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.

9.12. Транспортний комплекс; Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.

9.13. Комплекс соціальної інфраструктури; Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.

9.14. Рекреаційно-туристичний комплекс; Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.

Розділ 10 Концептуальні основи розвитку продуктивних сил регіонів України; 10.1. Сучасні моделі суспільно-економічної макрорегіоналізації України; Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.

Розділ 10 Концептуальні основи розвитку продуктивних сил регіонів України; 10.1. Сучасні моделі суспільно-економічної макрорегіоналізації України; Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.

10.2. Центральний регіон; Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.

10.3. Донецький регіон; Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.

10.4. Західний регіон; Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.

10.5. Придніпровський регіон; Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.

10.6. Причорноморський регіон; Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.

10.7. Харківський регіон; Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.

Розділ 11 Нові форми регіонального розвитку продуктивних сил України; 11.1. Спеціальні (вільні) економічні зони; Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.

Розділ 11 Нові форми регіонального розвитку продуктивних сил України; 11.1. Спеціальні (вільні) економічні зони; Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.

11.2. Спільні підприємства; Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.

11.3. Регіональні науково-технологічні парки; Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.

11.4. Регіональні ринки; Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.

11.5. Транскордонне співробітництво; Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.

11.6. Глобалізація регіонального співробітництва; Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.

Розділ 12 Інвестиційна політика в регіональному розвитку продуктивних сил; 12.1. Державне регулювання інвестиційної діяльності; Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.

Розділ 12 Інвестиційна політика в регіональному розвитку продуктивних сил; 12.1. Державне регулювання інвестиційної діяльності; Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.

12.2. Становлення регіональної інвестиційної політики в Україні; Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.

12.3. Напрями та принципи здійснення регіонального інвестиційного процесу; Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.

12.4. Інвестиційна привабливість регіонів; Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.

12.5. Депресивні регіони і механізм інвестування їхнього розвитку; Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.

Розділ 13 Регіони в конкурентному ринковому середовищі; 13.1. Напрями зміцнення конкурентних позицій регіональних систем; Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.

Розділ 13 Регіони в конкурентному ринковому середовищі; 13.1. Напрями зміцнення конкурентних позицій регіональних систем; Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.

13.2. Обмеження та негативні фактори в формуванні конкурентоспроможності регіону; Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.

13.3. Найважливіші конкурентні позиції у взаємодії регіонів; Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.

13.4. Експертна оцінка конкурентних позицій регіонів; Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.

Розділ 14 Зовнішньоекономічні зв'язки в забезпеченні розвитку продуктивних сил; 14.1. Становлення в ринкових умовах зовнішньоекономічної діяльності України; Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.

Розділ 14 Зовнішньоекономічні зв'язки в забезпеченні розвитку продуктивних сил; 14.1. Становлення в ринкових умовах зовнішньоекономічної діяльності України; Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.

14.2. Геоекономічні пріоритети регіонального розвитку України; Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.

14.3. Експортний потенціал і рівні реалізації конкурентних переваг української економіки; Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.

14.4. Транзитний потенціал України та його використання; Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.

Додатки; Додаток 1. Територія і кількість населення в регіонах (на 1 січня 2003 р.); Додаток 2. Розподіл постійного населення за основними віковими групами (осіб); Додаток 3. Демографічне навантаження постійного населення (непрацездатне населення на 1000 осіб працездатного віку, осіб); Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.

Додатки; Додаток 1. Територія і кількість населення в регіонах (на 1 січня 2003 р.); Додаток 2. Розподіл постійного населення за основними віковими групами (осіб); Додаток 3. Демографічне навантаження постійного населення (непрацездатне населення на 1000 осіб працездатного віку, осіб); Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.

Додатки; Додаток 1. Територія і кількість населення в регіонах (на 1 січня 2003 р.); Додаток 2. Розподіл постійного населення за основними віковими групами (осіб); Додаток 3. Демографічне навантаження постійного населення (непрацездатне населення на 1000 осіб працездатного віку, осіб); Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.

Додатки; Додаток 1. Територія і кількість населення в регіонах (на 1 січня 2003 р.); Додаток 2. Розподіл постійного населення за основними віковими групами (осіб); Додаток 3. Демографічне навантаження постійного населення (непрацездатне населення на 1000 осіб працездатного віку, осіб); Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.

Додаток 4. Коефіцієнти народжуваності, смертності та природного приросту населення за регіонами у 2002 році (на 1000 наявного населення); Додаток 5. Міграція населення за регіонами у 2002 р., осіб; Додаток 6.Кількість зайнятого населення за регіонами (тис.); Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.

Додаток 4. Коефіцієнти народжуваності, смертності та природного приросту населення за регіонами у 2002 році (на 1000 наявного населення); Додаток 5. Міграція населення за регіонами у 2002 р., осіб; Додаток 6.Кількість зайнятого населення за регіонами (тис.); Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.

Додаток 4. Коефіцієнти народжуваності, смертності та природного приросту населення за регіонами у 2002 році (на 1000 наявного населення); Додаток 5. Міграція населення за регіонами у 2002 р., осіб; Додаток 6.Кількість зайнятого населення за регіонами (тис.); Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.

Додаток 7. Населення за економічною активністю (у віці 15—70 років, тис.); Додаток 8. Населення за економічною активністю, статтю та місцем проживання у 2002 р. (у віці 15—70 років, тис.); Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.

Додаток 7. Населення за економічною активністю (у віці 15—70 років, тис.); Додаток 8. Населення за економічною активністю, статтю та місцем проживання у 2002 р. (у віці 15—70 років, тис.); Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.

Додаток 9. Рівень зайнятості населення за статтю та місцем проживання за регіонами у 2002 р. (відсотків до кількості всього населення у віці 15—70 років); Додаток 10. Рівень безробіття за методологією МОП за статтю за регіонами (відсотків до кількості економічно активного населення у віці 15—70 років); Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.

Додаток 9. Рівень зайнятості населення за статтю та місцем проживання за регіонами у 2002 р. (відсотків до кількості всього населення у віці 15—70 років); Додаток 10. Рівень безробіття за методологією МОП за статтю за регіонами (відсотків до кількості економічно активного населення у віці 15—70 років); Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.

Додаток 11. Попит та пропозиція робочої сили на ринку праці за регіонами (на 1 січня); Додаток 12. Кількість зареєстрованих безробітних за регіонами (на 1 січня, тис.); Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.

Додаток 11. Попит та пропозиція робочої сили на ринку праці за регіонами (на 1 січня); Додаток 12. Кількість зареєстрованих безробітних за регіонами (на 1 січня, тис.); Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.

Додаток 13. Кількість населення, не зайнятого трудовою діяльністю, та його працевлаштування за регіонами у 2002 р., тис.; Додаток 14. Середньорічна кількість працівників за регіонами, тис.; Додаток 15. Валова вартість за регіонами (у фактичних цінах; млн грн); Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.

Додаток 13. Кількість населення, не зайнятого трудовою діяльністю, та його працевлаштування за регіонами у 2002 р., тис.; Додаток 14. Середньорічна кількість працівників за регіонами, тис.; Додаток 15. Валова вартість за регіонами (у фактичних цінах; млн грн); Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.

Додаток 13. Кількість населення, не зайнятого трудовою діяльністю, та його працевлаштування за регіонами у 2002 р., тис.; Додаток 14. Середньорічна кількість працівників за регіонами, тис.; Додаток 15. Валова вартість за регіонами (у фактичних цінах; млн грн); Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.

Додаток 16. Валова вартість у розрахунку на одну особу за регіонами (у фактичних цінах; грн); Додаток 17. Кількість об’єктів єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ)за регіонами (на початок року); Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.

Додаток 16. Валова вартість у розрахунку на одну особу за регіонами (у фактичних цінах; грн); Додаток 17. Кількість об’єктів єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ)за регіонами (на початок року); Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.

Додаток 18. Виробництво продовольчих товарів на одну особу; Додаток 19. Виробництво м'яса за видами, тис. т; Додаток 20. Виробництво цукру-піску за регіонами (тис. т); Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.

Додаток 18. Виробництво продовольчих товарів на одну особу; Додаток 19. Виробництво м'яса за видами, тис. т; Додаток 20. Виробництво цукру-піску за регіонами (тис. т); Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.

Додаток 18. Виробництво продовольчих товарів на одну особу; Додаток 19. Виробництво м'яса за видами, тис. т; Додаток 20. Виробництво цукру-піску за регіонами (тис. т); Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.

Додаток 21. Виробництво м'яса за регіонами (включаючи субпродукти 1-ї категорії; тис. т); Додаток 22. Виробництво олії в регіонах (тис. т); Додаток 23. Продукція сільського господарства (у порівнянних цінах 2000 р.; млн грн); Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.

Додаток 21. Виробництво м'яса за регіонами (включаючи субпродукти 1-ї категорії; тис. т); Додаток 22. Виробництво олії в регіонах (тис. т); Додаток 23. Продукція сільського господарства (у порівнянних цінах 2000 р.; млн грн); Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.

Додаток 21. Виробництво м'яса за регіонами (включаючи субпродукти 1-ї категорії; тис. т); Додаток 22. Виробництво олії в регіонах (тис. т); Додаток 23. Продукція сільського господарства (у порівнянних цінах 2000 р.; млн грн); Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.

Додаток 24. Інвестиції в основний капітал за регіонами (у порівнянних цінах; млн грн); Додаток 25. Інвестиції в основний капітал на одну особу за регіонами (у порівнянних цінах; грн); Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.

Додаток 24. Інвестиції в основний капітал за регіонами (у порівнянних цінах; млн грн); Додаток 25. Інвестиції в основний капітал на одну особу за регіонами (у порівнянних цінах; грн); Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.

Додаток 26. Введення в дію основних фондів за регіонами (у фактичних цінах); Додаток 27. Обсяги експорту-імпорту товарів за регіонами у 2002 р.; Додаток 28. Прямі іноземні інвестиції в регіони України у 2002 р.(млн дол. США); Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.

Додаток 26. Введення в дію основних фондів за регіонами (у фактичних цінах); Додаток 27. Обсяги експорту-імпорту товарів за регіонами у 2002 р.; Додаток 28. Прямі іноземні інвестиції в регіони України у 2002 р.(млн дол. США); Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.

Додаток 26. Введення в дію основних фондів за регіонами (у фактичних цінах); Додаток 27. Обсяги експорту-імпорту товарів за регіонами у 2002 р.; Додаток 28. Прямі іноземні інвестиції в регіони України у 2002 р.(млн дол. США); Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.

Додаток 29. Роздрібний товарооборот підприємств на одну особу за регіонами (грн); Додаток 30. Кількість ринків з продажу споживчих товарів (на кінець року; одиниць); Додаток 31. Кількість об'єктів роздрібної торгівлі та підприємств ресторанного господарства за регіонами (на кінець року; тис.); Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.

Додаток 29. Роздрібний товарооборот підприємств на одну особу за регіонами (грн); Додаток 30. Кількість ринків з продажу споживчих товарів (на кінець року; одиниць); Додаток 31. Кількість об'єктів роздрібної торгівлі та підприємств ресторанного господарства за регіонами (на кінець року; тис.); Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.

Додаток 29. Роздрібний товарооборот підприємств на одну особу за регіонами (грн); Додаток 30. Кількість ринків з продажу споживчих товарів (на кінець року; одиниць); Додаток 31. Кількість об'єктів роздрібної торгівлі та підприємств ресторанного господарства за регіонами (на кінець року; тис.); Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.

Додаток 32. Торгова площа магазинів і кількість місць на об'єктах підприємств ресторанного господарства за регіонами; Додаток 33. Кількість малих підприємств за регіонами; Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.

Додаток 32. Торгова площа магазинів і кількість місць на об'єктах підприємств ресторанного господарства за регіонами; Додаток 33. Кількість малих підприємств за регіонами; Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.

Додаток 34. Кількість малих підприємств за основними видами економічної діяльності; Додаток 35. Грошові доходи населення за регіонами; Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.

Додаток 34. Кількість малих підприємств за основними видами економічної діяльності; Додаток 35. Грошові доходи населення за регіонами; Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.

Додаток 36. Санаторії та заклади відпочинку; Додаток 37. Санаторії та пансіонати з лікуванням, будинки та пансіонати відпочинку за регіонами; Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.

Додаток 36. Санаторії та заклади відпочинку; Додаток 37. Санаторії та пансіонати з лікуванням, будинки та пансіонати відпочинку за регіонами; Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.

Додаток 38. Дитячі оздоровчі табори за регіонами у 2002 р.1; Додаток 39. Готелі та інші місця для короткотермінового проживання (на кінець року); Додаток 40. Структурні підрозділи сфери сервісу в готелях та інші місця (на кінець року); Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.

Додаток 38. Дитячі оздоровчі табори за регіонами у 2002 р.1; Додаток 39. Готелі та інші місця для короткотермінового проживання (на кінець року); Додаток 40. Структурні підрозділи сфери сервісу в готелях та інші місця (на кінець року); Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.

Додаток 38. Дитячі оздоровчі табори за регіонами у 2002 р.1; Додаток 39. Готелі та інші місця для короткотермінового проживання (на кінець року); Додаток 40. Структурні підрозділи сфери сервісу в готелях та інші місця (на кінець року); Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.

Додаток 41. Місткість підприємств готельного господарства та їх використання; Додаток 42. Основні показники водопостачання І водовідведення (млн м3); Додаток 43. Споживання свіжої води за регіонами (млн м3); Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.

Додаток 41. Місткість підприємств готельного господарства та їх використання; Додаток 42. Основні показники водопостачання І водовідведення (млн м3); Додаток 43. Споживання свіжої води за регіонами (млн м3); Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.

Додаток 41. Місткість підприємств готельного господарства та їх використання; Додаток 42. Основні показники водопостачання І водовідведення (млн м3); Додаток 43. Споживання свіжої води за регіонами (млн м3); Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.

Додаток 44. Обсяг оборотної та послідовно (повторно) використаної води за регіонами; Додаток 45. Скидання забруднених зворотних вод у природні поверхні водні об'єкти за регіонами у 2002 р. (млн м3); Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.

Додаток 44. Обсяг оборотної та послідовно (повторно) використаної води за регіонами; Додаток 45. Скидання забруднених зворотних вод у природні поверхні водні об'єкти за регіонами у 2002 р. (млн м3); Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.

Додаток 46. Викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря за регіонами; Додатки 47. Викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел та автотранспорту за регіонами (тис. т); Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.

Додаток 46. Викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря за регіонами; Додатки 47. Викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел та автотранспорту за регіонами (тис. т); Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.

Додаток 48. Викиди шкідливих речовин стаціонарними джерелами забруднення в атмосферне повіту окремих міст (тис. т); Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.

Навчально методичні матеріали; 1. Загальні положення; Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.

Навчально методичні матеріали; 1. Загальні положення; Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.

2. Програма навчальної дисципліни «Розміщення продуктивних сил та регіоналістика»; Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.

3. Робоча програма дисципліни; Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.

3.2. Зміст лекцій; Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.

3.3. Плани семінарських та практичних занять; Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.

4. Самостійна робота студентів; Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.

5. Питання для підсумкового контролю; Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.

6. Теми курсових робіт; Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.

Список використаної літератури; Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.загрузка...