Трудове право України - Грузінова Л.П.

ПЕРЕДМОВА; Трудове право України - Грузінова Л.П.

Тема 1. ПРЕДМЕТ, МЕТОД, ФУНКЦІЇ ТА СИСТЕМА ТРУДОВОГО ПРАВА; 1.1. Предмет, метод і функції трудового права; Трудове право України - Грузінова Л.П.

Тема 1. ПРЕДМЕТ, МЕТОД, ФУНКЦІЇ ТА СИСТЕМА ТРУДОВОГО ПРАВА; 1.1. Предмет, метод і функції трудового права; Трудове право України - Грузінова Л.П.

Метод трудового права; Трудове право України - Грузінова Л.П.

1.2. Система трудового права як галузі права; Трудове право України - Грузінова Л.П.

1.3. Розмежування трудового права від суміжних галузей права; Трудове право України - Грузінова Л.П.

Тема 2. ДЖЕРЕЛА ТРУДОВОГО ПРАВА; 2.1. Поняття джерел (форм) трудового права, їх класифікація та види нормативно-правових актів, які регулюють трудові відносини; Трудове право України - Грузінова Л.П.

Тема 2. ДЖЕРЕЛА ТРУДОВОГО ПРАВА; 2.1. Поняття джерел (форм) трудового права, їх класифікація та види нормативно-правових актів, які регулюють трудові відносини; Трудове право України - Грузінова Л.П.

2.2. Чинність нормативних актів у часі й просторі,а також за категоріями працівників; Трудове право України - Грузінова Л.П.

Тема 3. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТРУДОВОГО ПРАВА; 3.1. Поняття та значення принципів трудового права; Трудове право України - Грузінова Л.П.

Тема 3. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТРУДОВОГО ПРАВА; 3.1. Поняття та значення принципів трудового права; Трудове право України - Грузінова Л.П.

3.2. Система основних принципів трудового права; Трудове право України - Грузінова Л.П.

3.3. Зміст основних принципів трудового права; Трудове право України - Грузінова Л.П.

Тема 4. Суб'єкти трудового права; 4.1. Поняття, види суб'єктів трудового права та їх правовий статус; Трудове право України - Грузінова Л.П.

Тема 4. Суб'єкти трудового права; 4.1. Поняття, види суб'єктів трудового права та їх правовий статус; Трудове право України - Грузінова Л.П.

4.2. Громадяни (працівники) як суб'єкти трудового права; Трудове право України - Грузінова Л.П.

4.3. Роботодавці та організації роботодавців як суб'єкти трудового права; Трудове право України - Грузінова Л.П.

4.4. Виборні профспілкові органи та інші уповноважені на представництво трудовим колективом органи як суб'єкти трудового права; Трудове право України - Грузінова Л.П.

Тема 5. Правовідносини у сфері трудового права; 5.1. Поняття і види правовідносин у трудовому праві; Трудове право України - Грузінова Л.П.

Тема 5. Правовідносини у сфері трудового права; 5.1. Поняття і види правовідносин у трудовому праві; Трудове право України - Грузінова Л.П.

5.2. Трудові відносини; Трудове право України - Грузінова Л.П.

5.3. Правовідносини, що тісно пов'язані з трудовими; Трудове право України - Грузінова Л.П.

Тема 6. Колективні договори та угоди; 6.1. Правові засади розробки, укладення та виконання колективних договорів і угод; Трудове право України - Грузінова Л.П.

Тема 6. Колективні договори та угоди; 6.1. Правові засади розробки, укладення та виконання колективних договорів і угод; Трудове право України - Грузінова Л.П.

6.2. Колективний договір; Трудове право України - Грузінова Л.П.

6.3. Поняття, види та сторони угод; Трудове право України - Грузінова Л.П.

Розділ 7. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ ТА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ; 7.1. Законодавство про зайнятість та основні принципи державної політики зайнятості населення; Трудове право України - Грузінова Л.П.

Розділ 7. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ ТА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ; 7.1. Законодавство про зайнятість та основні принципи державної політики зайнятості населення; Трудове право України - Грузінова Л.П.

7.2. Поняття "зайнятість", "безробітні", "підходяща робота"; Трудове право України - Грузінова Л.П.

7.3. Правове регулювання вивільнення та працевлаштування громадян; Трудове право України - Грузінова Л.П.

Розділ 8. ТРУДОВИЙ ДОГОВІР; 8.1. Поняття, сторони та зміст трудового договору; Трудове право України - Грузінова Л.П.

Розділ 8. ТРУДОВИЙ ДОГОВІР; 8.1. Поняття, сторони та зміст трудового договору; Трудове право України - Грузінова Л.П.

8.2. Порядок укладення та форма трудового договору; Трудове право України - Грузінова Л.П.

8.3. Види трудових договорів; Трудове право України - Грузінова Л.П.

Трудовий договір з неповним робочим часом; Трудове право України - Грузінова Л.П.

Трудові договори з державними службовцями; Трудове право України - Грузінова Л.П.

8.4. Переведення на іншу роботу. Зміна істотних умов праці; Трудове право України - Грузінова Л.П.

Тимчасові переведення без згоди працівника ; Трудове право України - Грузінова Л.П.

8.5. Підстави та порядок припинення трудового договору; Трудове право України - Грузінова Л.П.

Строковий трудовий договір; Трудове право України - Грузінова Л.П.

Звільнення за прогул ; Трудове право України - Грузінова Л.П.

РОЗДІЛ 9. РОБОЧИЙ ЧАС ТА ЧАС ВІДПОЧИНКУ; 9.1. Поняття та види робочого часу; Трудове право України - Грузінова Л.П.

РОЗДІЛ 9. РОБОЧИЙ ЧАС ТА ЧАС ВІДПОЧИНКУ; 9.1. Поняття та види робочого часу; Трудове право України - Грузінова Л.П.

9.2. Режим та облік робочого часу. Надурочна робота.; Трудове право України - Грузінова Л.П.

9.3. Поняття та види часу відпочинку; Трудове право України - Грузінова Л.П.

9.4.Відпустки, їх види та порядок надання; Трудове право України - Грузінова Л.П.

Додаткові відпустки ; Трудове право України - Грузінова Л.П.

Щорічні відпустки за бажанням працівника; Трудове право України - Грузінова Л.П.

РОЗДІЛ 10. ЗАРОБІТНА ПЛАТА; 10.1. Поняття заробітної плати. Загальна характеристика оплати праці; Трудове право України - Грузінова Л.П.

РОЗДІЛ 10. ЗАРОБІТНА ПЛАТА; 10.1. Поняття заробітної плати. Загальна характеристика оплати праці; Трудове право України - Грузінова Л.П.

10.2. Оплата праці при відхиленні від умов, передбачених тарифами.; Трудове право України - Грузінова Л.П.

10.3. Порядок виплати заробітної плати; Трудове право України - Грузінова Л.П.

РОЗДІЛ 11. ГАРАНТІЙНІ ТА КОМПЕНСАЦІЙНІ ВИПЛАТИ; 11.1. Поняття та види гарантійних виплат і доплат; Трудове право України - Грузінова Л.П.

РОЗДІЛ 11. ГАРАНТІЙНІ ТА КОМПЕНСАЦІЙНІ ВИПЛАТИ; 11.1. Поняття та види гарантійних виплат і доплат; Трудове право України - Грузінова Л.П.

11.2. Поняття та види компенсаційних виплат; Трудове право України - Грузінова Л.П.

11.3. Обмеження відрахувань із заробітної плати; Трудове право України - Грузінова Л.П.

РОЗДІЛ 12. ВНУТРІШНІЙ ТРУДОВИЙ РОЗПОРЯДОК. ТРУДОВА ДИСЦИПЛІНА; 12.1. Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку; Трудове право України - Грузінова Л.П.

РОЗДІЛ 12. ВНУТРІШНІЙ ТРУДОВИЙ РОЗПОРЯДОК. ТРУДОВА ДИСЦИПЛІНА; 12.1. Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку; Трудове право України - Грузінова Л.П.

Основні обов'язки роботодавця; Трудове право України - Грузінова Л.П.

12.2. Поняття трудової дисципліни і методи її забезпечення; Трудове право України - Грузінова Л.П.

12.3. Дисциплінарна відповідальність та її види; Трудове право України - Грузінова Л.П.

12.4. Дисциплінарне стягнення: порядок накладання, оскарження та зняття; Трудове право України - Грузінова Л.П.

Оскарження дисциплінарного стягнення; Трудове право України - Грузінова Л.П.

РОЗДІЛ 13. ОХОРОНА ПРАЦІ; 13.1. Поняття охорони праці. Нормативно-правові акти з охорони праці; Трудове право України - Грузінова Л.П.

РОЗДІЛ 13. ОХОРОНА ПРАЦІ; 13.1. Поняття охорони праці. Нормативно-правові акти з охорони праці; Трудове право України - Грузінова Л.П.

13.2. Гарантії прав на охорону праці; Трудове право України - Грузінова Л.П.

13.3. Організація охорони праці. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій; Трудове право України - Грузінова Л.П.

13.4. Державне управління охороною праці. Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці; Трудове право України - Грузінова Л.П.

РОЗДІЛ 14. МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ; 14.1. Поняття, загальні підстави та умови матеріальної відповідальності; Трудове право України - Грузінова Л.П.

РОЗДІЛ 14. МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ; 14.1. Поняття, загальні підстави та умови матеріальної відповідальності; Трудове право України - Грузінова Л.П.

Матеріальна відповідальність; Трудове право України - Грузінова Л.П.

14.2. Відповідальність роботодавця за шкоду, заподіяну працівникові; Трудове право України - Грузінова Л.П.

РОЗДІЛ 15. НАГЛЯД ТА КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ В УКРАЇНІ; 15.1. Поняття та види нагляду й контролю за дотриманням законодавства про працю; Трудове право України - Грузінова Л.П.

РОЗДІЛ 15. НАГЛЯД ТА КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ В УКРАЇНІ; 15.1. Поняття та види нагляду й контролю за дотриманням законодавства про працю; Трудове право України - Грузінова Л.П.

15.2. Органи нагляду і контролю за дотриманням законодавства про працю та їх компетенція; Трудове право України - Грузінова Л.П.

РОЗДІЛ 16. ТРУДОВІ СПОРИ; 16.1. Загальна характеристика трудових спорів; Трудове право України - Грузінова Л.П.

РОЗДІЛ 16. ТРУДОВІ СПОРИ; 16.1. Загальна характеристика трудових спорів; Трудове право України - Грузінова Л.П.

16.2. Порядок вирішення індивідуальних трудових спорів; Трудове право України - Грузінова Л.П.

16.3. Порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів); Трудове право України - Грузінова Л.П.

Список використаної та рекомендованої літератури; Трудове право України - Грузінова Л.П.загрузка...