Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.

Розділ І. Сучасні підходи до складання бухгалтерської звітностібюджетних установ, її особливості та склад; Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.

Назви звітів, їх номера та орган, який затвердив; Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.

Розділ ІІ. Загальні положення складання звітності бюджетними установами та порядок її подання і затвердження; Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.

Розділ ІІІ. Методика складання кошторисів бюджетних установ; Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.

Порядок складання проектів кошторисів; Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.

Порядок розгляду і затвердження кошторисів; Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.

Основні вимоги щодо виконання кошторису; Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.

Складання та виконання розпису Державного бюджету України; Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.

Складання розпису; Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.

Внесення змін до розпису; Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.

Тимчасове обмеження асигнувань загального фонду Державного бюджету; Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.

Виконання розпису та звітність; Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.

Розділ ІV. Звітність бюджетних установ, затверджена органами Державного Казначейства України; Баланс: його зміст, побудова та методика заповнення; Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.

Розділ ІV. Звітність бюджетних установ, затверджена органами Державного Казначейства України; Баланс: його зміст, побудова та методика заповнення; Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.

АКТИВ; Розділ І. Необоротні активи; Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.

АКТИВ; Розділ І. Необоротні активи; Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.

Розділ ІІ. Оборотні активи; Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.

Розділ ІІІ. Витрати; Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.

ПАСИВ; Розділ І. Власний капітал; Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.

ПАСИВ; Розділ І. Власний капітал; Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.

Розділ ІІ. Зобов’язання; Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.

Розділ ІІІ. Доходи; Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.

Звіт про виконання загального фонду кошторису установи ; Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.

Звіт про використання коштів загального фонду бюджету з міжнародної діяльності України; Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.

Звіт про утримання дитячих дошкільних закладів; Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.

Звіт про виконання плану по штатах і контингентах органів державного управління, судів і прокуратури, науково-дослідних установ; Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.

Звіт про виконання плану по штатах і контингентах закладів підготовки і підвищення кваліфікації кадрів; Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.

Звіт про виконання плану по штатах і контингентах по установах охорони здоров’я ; Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.

Звіт про виконання плану по штатах та контингентах по загальноосвітніх школах, школах-інтернатах, спеціальних школах, школах-дитячих садках, інтернатах при школах; Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.

Звіт про виконання плану підготовки наукових кадрів у вищих навчальних закладах і науково-дослідних установах; Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.

Звіт про виконання плану по штатах і контингентах інших закладів і заходів; Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.

Звіт про рух необоротних активів; Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.

Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування; Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.

Звіт про недостачі та крадіжки грошових коштів і матеріальних цінностей у бюджетних установах; Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами; Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ; Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій); Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій); Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.

Звіт про заборгованість бюджетних установ ; Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.

Звіт про заборгованість бюджетних установ; Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.

Звіт про заборгованість бюджетних установ; Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.

Звіт про заборгованість бюджетних установ за окремими програмами; Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.

Звіт про фінансові зобов’язання бюджетних установ; Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.

Довідка про кошти на виплату допомоги і компенсацій громадянам, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи; Довідка про депозитні операції установ ; Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.

Довідка про кошти на виплату допомоги і компенсацій громадянам, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи; Довідка про депозитні операції установ ; Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.

Довідка про скорочення нормативів на утримання установи; Довідка про перерахування коштів на виконання програм ; Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.

Довідка про скорочення нормативів на утримання установи; Довідка про перерахування коштів на виконання програм ; Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.

Порядок складання квартальної звітності органами Державного казначейства України; Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.

Склад квартальної звітності; Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.

Заповнення форм звітів; Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.

Видатки загального фонду бюджету; Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.

Видатки спеціального фонду бюджету; Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.

Місячний звіт про виконання місцевих бюджетів; Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.

Розділ V. Форми звітності, затверджені Держкомстатом України; Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.

Звіт з праці; Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.

Склад фонду оплати праці; Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.

Звіт про стан заборгованості із виплати заробітної плати; Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.

Звіт щодо причин та наслідків страйку; Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.

Звіт про використання робочого часу; Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.

Звіт про наявність вільних робочих місць (вакантних посад) та потребу в працівниках; Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.

Звіт про кількість працівників, їх якісний склад та професійне навчання; Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.

Розділ VI. Форми звітності, затверджені фондами страхування; Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.

Заповнення розрахунку зобов’язання зі сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування платниками за звітний місяць ; Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.

Заповнення додатку до розрахунку зобов’язань із пенсійного збору ; Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.

Роз’яснення щодо заповнення звіту про нараховані внески, перерахування та витрати, пов’язані із загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності по формі Ф4-ФССзТВП та Ф14 ; Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.

Перелік пільг, передбачених законодавством з виплати допомоги особам постраждалим внаслідок чорнобильської катастрофи до колонок 5—6 розділу 4; Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.

Розділ VIІ. Порядок складання звіту про використання коштів неприбутковими установами; Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.

Порядок складання звіту про використання коштів неприбутковими установами; Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.

Заповнення податкового звіту про використання коштів неприбутковими установами і організаціями; Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.

Порядок визначення структури ознаки неприбуткових установ; І. Загальні положення; Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.

Порядок визначення структури ознаки неприбуткових установ; І. Загальні положення; Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.

II. Структура ознаки; Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.

Перелік нормативно-правових актів, якими визначено особливості оподаткування неприбуткових установ (організацій) ; Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.

Методичні рекомендації щодо визначення структури ознаки неприбуткових установ (організацій); 1. Органи державної влади України, органи місцевого самоврядування та створені ними установи, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів; Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.

Методичні рекомендації щодо визначення структури ознаки неприбуткових установ (організацій); 1. Органи державної влади України, органи місцевого самоврядування та створені ними установи, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів; Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.

2. Благодійні фонди і благодійні організації; Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.

3. Пенсійні фонди, кредитні спілки; Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.

4. (0011) — інші, ніж визначені в абзаці «б», юридичні особи, діяльність яких не передбачає одержання прибутку згідно з нормами відповідних законів ; Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.

5. (0012) — спілки, асоціації та інші об’єднання юридичних осіб, житлово-будівельні кооперативи, створені для представлення інтересів засновників; Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.

6. (0013) — релігійні організації; Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.

Положення про Реєстр неприбуткових організацій та установ ; Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.

Реєстрація неприбуткових установ; Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.

Внесення змін (доповнень) до реєстраційної заяви; Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.

РОЗДІЛ VIII. Узгодженість показників різних форм звітності бюджетних установ; Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.

РОЗДІЛ ІХ. Терміни зберігання документів бухгалтерського обліку та звітності в бюджетних установах; Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.

Терміни зберігання документів за їх видами; Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.

РОЗДІЛ Х. Використання тестів для оцінкиякості знань студентів за допомогою комп’ютерних технологій; Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.

Запуск програми; Робота з програмою «редактор тренажера»; Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.

Запуск програми; Робота з програмою «редактор тренажера»; Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.

Робота з програмою «Тренажер»; Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.

ДОДАТКИ; Додаток 1. Про Державне казначейство України; Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.

ДОДАТКИ; Додаток 1. Про Державне казначейство України; Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.

Додаток 2. Питання Державного Казначейства; Додаток 3. Положення про Державне Казначейство; Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.

Додаток 2. Питання Державного Казначейства; Додаток 3. Положення про Державне Казначейство; Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.

Додаток 4. Про затвердження механізму обмеження витрачання бюджетних коштів; Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.

Додаток 5. Про затвердження переліку груп власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх утворення та напрямів використання; Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.

Додаток 6. Про максимальну величину фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, оподатковуваного доходу (прибутку), сукупного оподатковуваного доходу; Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.

Додаток 7. Про оплату праці працівників на основі єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери; Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.

Література; Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.загрузка...