Страхування - Осадець С.С.

ВСТУП; Страхування - Осадець С.С.

Частина 1. СТРАХУВАННЯ І ЙОГО МІСЦЕ В УПРАВЛІННІ РИЗИКАМИ ; Розділ 1. Сутність, принципи і роль страхування; 1.1. Необхідність і форми страхового Захисту; Страхування - Осадець С.С.

Частина 1. СТРАХУВАННЯ І ЙОГО МІСЦЕ В УПРАВЛІННІ РИЗИКАМИ ; Розділ 1. Сутність, принципи і роль страхування; 1.1. Необхідність і форми страхового Захисту; Страхування - Осадець С.С.

Частина 1. СТРАХУВАННЯ І ЙОГО МІСЦЕ В УПРАВЛІННІ РИЗИКАМИ ; Розділ 1. Сутність, принципи і роль страхування; 1.1. Необхідність і форми страхового Захисту; Страхування - Осадець С.С.

1.2. Витоки страхування; Страхування - Осадець С.С.

1.3. Сутність і функції страхування; Страхування - Осадець С.С.

1.4. Принципи страхування; Страхування - Осадець С.С.

1.5. Роль страхування в період переходу до ринкової економіки; Страхування - Осадець С.С.

ТЕСТ 1. Сутність, принципи і роль страхування; Страхування - Осадець С.С.

Розділ 2 Класифікація страхування; 2.1. Поняття класифікації та її значення ; Страхування - Осадець С.С.

Розділ 2 Класифікація страхування; 2.1. Поняття класифікації та її значення ; Страхування - Осадець С.С.

2.2. Класифікація страхування за об’єктами; Страхування - Осадець С.С.

2.3. Обов’язкове і добровільне страхування; Страхування - Осадець С.С.

ТЕСТ 2. Класифікація страхування; Страхування - Осадець С.С.

Розділ 3 Страхові ризики; 3.1. Поняття та види ризиків; Страхування - Осадець С.С.

Розділ 3 Страхові ризики; 3.1. Поняття та види ризиків; Страхування - Осадець С.С.

3.2. Ризик-менеджмент і страхування; Страхування - Осадець С.С.

ТЕСТ 3. Страхові ризики; Страхування - Осадець С.С.

ЧАСТИНА 2. СТРАХОВИЙ РИНОК; Розділ 4 Страхова організація (компанія); 4.1. Загальна характеристика становлення та розвитку страхового ринку України; Страхування - Осадець С.С.

ЧАСТИНА 2. СТРАХОВИЙ РИНОК; Розділ 4 Страхова організація (компанія); 4.1. Загальна характеристика становлення та розвитку страхового ринку України; Страхування - Осадець С.С.

ЧАСТИНА 2. СТРАХОВИЙ РИНОК; Розділ 4 Страхова організація (компанія); 4.1. Загальна характеристика становлення та розвитку страхового ринку України; Страхування - Осадець С.С.

4.2. Види страхових компаній і порядок їх створення; Страхування - Осадець С.С.

4.3. Стратегія страхової компанії; Страхування - Осадець С.С.

4.4. Організаційна структура страхової компанії; Страхування - Осадець С.С.

4.5. Ресурси страхової компанії; Страхування - Осадець С.С.

4.6. Органи управління страховою компанією та їхні функції; Страхування - Осадець С.С.

4.7. Об’єднання страховиків та їхні функції; Страхування - Осадець С.С.

ТЕСТ 4. Страхова організація (компанія); Страхування - Осадець С.С.

Розділ 5. Маркетинг у страхуванні; 5.1. Поняття, значення і продукти маркетингу в страхуванні; Страхування - Осадець С.С.

Розділ 5. Маркетинг у страхуванні; 5.1. Поняття, значення і продукти маркетингу в страхуванні; Страхування - Осадець С.С.

5.2. Маркетингові дослідження і маркетингова політика страховика; Страхування - Осадець С.С.

5.3. Страхові посередники; Страхування - Осадець С.С.

5.4. Реклама страхових послуг; Страхування - Осадець С.С.

5.5. Реалізація страхових послуг; Страхування - Осадець С.С.

ТЕСТ 5. Маркетинг у страхуванні; Страхування - Осадець С.С.

Розділ 6. ДОГОВОРИ СТРАХУВАННЯ; 6.1. Поняття, зміст і основні вимоги до страхових договорів; Страхування - Осадець С.С.

Розділ 6. ДОГОВОРИ СТРАХУВАННЯ; 6.1. Поняття, зміст і основні вимоги до страхових договорів; Страхування - Осадець С.С.

6.2. Права та обов’язки суб’єктів страхового зобов’язання; Страхування - Осадець С.С.

6.3. Процедура підготовки та укладання договору; Страхування - Осадець С.С.

6.4. Вирішення спорів і припинення дії договору; Страхування - Осадець С.С.

ТЕСТ 6. Договори страхування; Страхування - Осадець С.С.

Розділ 7. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ; 7.1. Правове забезпечення страхування; Страхування - Осадець С.С.

Розділ 7. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ; 7.1. Правове забезпечення страхування; Страхування - Осадець С.С.

7.2. Структура, завдання та функції органів державного нагляду за страховою діяльністю; Страхування - Осадець С.С.

7.3. Страховий нагляд у країнах Європейського Союзу; Страхування - Осадець С.С.

7.4. Напрямки вдосконалення державної політики в галузі страхування; Страхування - Осадець С.С.

ТЕСТ 7. Державне регулювання страхової діяльності; Страхування - Осадець С.С.

ЧАСТИНА 3. ОСОБИСТЕ СТРАХУВАННЯ; Розділ 8. Страхування життя та пенсій; 8.1. Страхування життя та його основні види; Страхування - Осадець С.С.

ЧАСТИНА 3. ОСОБИСТЕ СТРАХУВАННЯ; Розділ 8. Страхування життя та пенсій; 8.1. Страхування життя та його основні види; Страхування - Осадець С.С.

ЧАСТИНА 3. ОСОБИСТЕ СТРАХУВАННЯ; Розділ 8. Страхування життя та пенсій; 8.1. Страхування життя та його основні види; Страхування - Осадець С.С.

8.2. Змішане страхування життя; Страхування - Осадець С.С.

8.3. Страхування ренти і пенсій; Страхування - Осадець С.С.

ТЕСТ 8. Страхування життя та пенсій; Страхування - Осадець С.С.

Розділ 9. Страхування від нещасних випадків; 9.1. Страхування від нещасних випадків, його основні види та форми здійснення; Страхування - Осадець С.С.

Розділ 9. Страхування від нещасних випадків; 9.1. Страхування від нещасних випадків, його основні види та форми здійснення; Страхування - Осадець С.С.

9.2. Обов’язкове особисте страхування від нещасних випадків; Страхування - Осадець С.С.

9.3. Індивідуальне та колективне добровільне страхування від нещасних випадків; Страхування - Осадець С.С.

ТЕСТ 9. Страхування від нещасних випадків; Страхування - Осадець С.С.

Розділ 10. Медичне страхування; 10.1. Обов’язкове медичне страхування; Страхування - Осадець С.С.

Розділ 10. Медичне страхування; 10.1. Обов’язкове медичне страхування; Страхування - Осадець С.С.

10.2. Добровільне медичне страхування; Страхування - Осадець С.С.

ТЕСТ 10. Медичне страхування; Страхування - Осадець С.С.

ЧАСТИНА 4.Майнове страхування ; Розділ 11. Страхування майна юридичних осіб; 11.1. Страхування майна на випадок вогню, стихійного лиха та крадіжки; Страхування - Осадець С.С.

ЧАСТИНА 4.Майнове страхування ; Розділ 11. Страхування майна юридичних осіб; 11.1. Страхування майна на випадок вогню, стихійного лиха та крадіжки; Страхування - Осадець С.С.

ЧАСТИНА 4.Майнове страхування ; Розділ 11. Страхування майна юридичних осіб; 11.1. Страхування майна на випадок вогню, стихійного лиха та крадіжки; Страхування - Осадець С.С.

11.2. Особливості страхування майна сільськогосподарських підприємств; Страхування - Осадець С.С.

11.3. Страхування технічних ризиків; Страхування - Осадець С.С.

ТЕСТ 11. Страхування майна юридичних осіб; Страхування - Осадець С.С.

Розділ 12. Страхування кредитних та фінансових ризиків; 12.1. Економічний зміст страхування кредитних ризиків; Страхування - Осадець С.С.

Розділ 12. Страхування кредитних та фінансових ризиків; 12.1. Економічний зміст страхування кредитних ризиків; Страхування - Осадець С.С.

12.2. Організаційні форми страхування кредитів; Страхування - Осадець С.С.

12.3. Страхування депозитів; Страхування - Осадець С.С.

12.4. Страхування від втрат прибутку; Страхування - Осадець С.С.

ТЕСТ 12. Страхування кредитних та фінансових ризиків; Страхування - Осадець С.С.

Розділ 13. Страхування транспортних засобів та вантажів; 13.1. Морське страхування; Страхування - Осадець С.С.

Розділ 13. Страхування транспортних засобів та вантажів; 13.1. Морське страхування; Страхування - Осадець С.С.

13.2. Авіаційне страхування; Страхування - Осадець С.С.

13.3. Страхування наземного транспорту; Страхування - Осадець С.С.

13.4. Страхування вантажів; Страхування - Осадець С.С.

ТЕСТ 13. Страхування транспортних засобів та вантажів; Страхування - Осадець С.С.

Розділ 14. Страхування майна громадян; 14.1. Страхування будівель; Страхування - Осадець С.С.

Розділ 14. Страхування майна громадян; 14.1. Страхування будівель; Страхування - Осадець С.С.

14.2. Страхування тварин; Страхування - Осадець С.С.

14.3. Страхування домашнього майна; Страхування - Осадець С.С.

ТЕСТ 14. Страхування майна громадян; Страхування - Осадець С.С.

ЧАСТИНА 5. СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ; Розділ 15. Страхування загальної цивільної відповідальності; 15.1. Юридичні поняття відповідальності та підстави для її страхування; Страхування - Осадець С.С.

ЧАСТИНА 5. СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ; Розділ 15. Страхування загальної цивільної відповідальності; 15.1. Юридичні поняття відповідальності та підстави для її страхування; Страхування - Осадець С.С.

ЧАСТИНА 5. СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ; Розділ 15. Страхування загальної цивільної відповідальності; 15.1. Юридичні поняття відповідальності та підстави для її страхування; Страхування - Осадець С.С.

15.2. Поліси страхування загальної цивільної відповідальності; Страхування - Осадець С.С.

15.3. Страхування відповідальності виробника за якість продукції; Страхування - Осадець С.С.

15.4. Страхування відповідальності роботодавця ; Страхування - Осадець С.С.

15.5. Страхування професійної відповідальності; Страхування - Осадець С.С.

15.6. Страхування відповідальності за екологічне забруднення; Страхування - Осадець С.С.

ТЕСТ 15. Страхування загальної цивільної відповідальності; Страхування - Осадець С.С.

Розділ 16. Страхування відповідальності на транспорті; 16.1. Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів; Страхування - Осадець С.С.

Розділ 16. Страхування відповідальності на транспорті; 16.1. Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів; Страхування - Осадець С.С.

16.2. Страхування відповідальності перевізника вантажів; Страхування - Осадець С.С.

ТЕСТ 16. Страхування відповідальності на транспорті; Страхування - Осадець С.С.

ЧАСТИНА 6. ПЕРЕСТРАХУВАННЯ; Розділ 17. Перестрахування і співстрахування; 17.1. Сутність і роль перестрахування; Страхування - Осадець С.С.

ЧАСТИНА 6. ПЕРЕСТРАХУВАННЯ; Розділ 17. Перестрахування і співстрахування; 17.1. Сутність і роль перестрахування; Страхування - Осадець С.С.

ЧАСТИНА 6. ПЕРЕСТРАХУВАННЯ; Розділ 17. Перестрахування і співстрахування; 17.1. Сутність і роль перестрахування; Страхування - Осадець С.С.

17.2. Методи перестрахування; Страхування - Осадець С.С.

17.3. Форми проведення перестраховувальних операцій; Страхування - Осадець С.С.

17.4. Особливості перестрахування ризиків у нерезидентів; Страхування - Осадець С.С.

17.5. Співстрахування та механізм його дії; Страхування - Осадець С.С.

ТЕСТ 17. Перестрахування; Страхування - Осадець С.С.

ЧАСТИНА 7. ОСНОВИ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИКА; Розділ 18. Визначення страхових тарифів; 18.1. Математичні основи обчислення тарифних ставок; Страхування - Осадець С.С.

ЧАСТИНА 7. ОСНОВИ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИКА; Розділ 18. Визначення страхових тарифів; 18.1. Математичні основи обчислення тарифних ставок; Страхування - Осадець С.С.

ЧАСТИНА 7. ОСНОВИ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИКА; Розділ 18. Визначення страхових тарифів; 18.1. Математичні основи обчислення тарифних ставок; Страхування - Осадець С.С.

18.2. Визначення тарифів за договорами страхування життя; Страхування - Осадець С.С.

18.3. Визначення тарифів за договорами загального страхування; Страхування - Осадець С.С.

ТЕСТ 18. Визначення страхових тарифів; Страхування - Осадець С.С.

Розділ 19. Доходи, витрати і прибуток страховика; 19.1. Доходи страховика; Страхування - Осадець С.С.

Розділ 19. Доходи, витрати і прибуток страховика; 19.1. Доходи страховика; Страхування - Осадець С.С.

19.2. Витрати страхової компанії; Страхування - Осадець С.С.

19.3. Прибуток страховика; Страхування - Осадець С.С.

19.4. Оподаткування страхових компаній; Страхування - Осадець С.С.

ТЕСТ 19. Доходи, витрати і прибуток страховика; Страхування - Осадець С.С.

Розділ 20. Фінансова надійність страховика; 20.1. Поняття фінансової надійності; Страхування - Осадець С.С.

Розділ 20. Фінансова надійність страховика; 20.1. Поняття фінансової надійності; Страхування - Осадець С.С.

20.2. Страхові резерви; Страхування - Осадець С.С.

20.3. Інвестиційна політика страховика; Страхування - Осадець С.С.

20.4. Оцінка платоспроможності страховика; Страхування - Осадець С.С.

ТЕСТ 20. Фінансова надійність страховика; Страхування - Осадець С.С.

ВІДПОВІДІ ДО ТЕСТІВ; Страхування - Осадець С.С.

CЛОВНИК СТРАХОВИХ ТЕРМІНІВ; Страхування - Осадець С.С.

ЛІТЕРАТУРА; Страхування - Осадець С.С.загрузка...