Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства - МЕЦ В. О.

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВА

1.1. Завдання аналізу прибутку та рентабельності

1.2. Перевірка обґрунтованості та напруженості плану прибутку

1.3. Аналіз валового прибутку

1.4. Аналіз прибутку від виробництва продукції

1.5. Аналіз балансового прибутку

1.5.1. Аналіз прибутку від реалізації продукції

1.6. Аналіз позареалізаційних операцій

1.7. Аналіз рівня беззбитковості підприємства

1.8. Аналіз резервів зростання прибутку

1.9. Аналіз розподілу прибутку

1.9.1. Аналіз прибутку, що оподатковується

1.9.2. Аналіз податків

1.9.3. Аналіз чистого прибутку

1.10. Аналіз рентабельності

1.11. Особливості аналізу рентабельності зарубіжних фірм і підприємств

1.12. Аналіз прибутковості використаних коштів підприємства

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

2.1. Роль фінансового аналізу в зміцненні господарської діяльності підприємства в період переходу до ринкової економіки

2.2. Основні завдання і джерела аналізу фінансового стану підприємства, їх характеристика

2.3. Основні напрямки аналізу балансу

2.4. Експрес-аналіз бухгалтерської звітності

2.5. Аналіз складу майна і джерел його утворення

2.6. Аналіз ліквідності і платоспроможності

2.7. Аналіз фінансової стабільності

2.8. Аналіз оборотності обігових коштів

2.9. Аналіз оборотності грошових коштів

2.10. Методика аналізу показників оборотності дебіторської заборгованості

2.11. Аналіз кредиторської заборгованості

2.12. Аналіз кредитоспроможності підприємства

2.13. Аналіз рівня самофінансування і валютної самоокупності

2.14. Аналіз використання капіталу

2.15. Оцінка ефективності використання власного і позиченого капіталу. Ефект фінансового важеля

2.16. Аналіз ділової активності підприємства

2.17. Міжнародні аспекти фінансового аналізузагрузка...