Аналіз регіональної економіки - СТЕЦЕНКО Т. О.

ВСТУП

Тема 1. Теоретичні основи регіонального аналізу

1.1. Основні поняття регіонального економічного аналізу

1.2. Застосування системного аналізу в управлінні економікою регіону

1.3. Порядок проведення регіонального економічного аналізу

Тема 2. Аналіз демографічної ситуації в регіоні та ринку праці

2.1. Аналіз демографічної структури населення регіону

2.2. Перспективна оцінка чисельності і структури населення регіону

2.3. Регіональний ринок праці

Тема 3. Аналіз регіонального доходу

3.1. Теоретичні підходи до оцінки доходу регіону

3.2. Основні методи виміру регіонального доходу

Тема 4. Аналіз загальноекономічних показників розвитку економіки регіону

4.1. Система основних загальноекономічних показників розвитку регіону та аналіз його економічного потенціалу

4.2. Аналіз загального рівня соціально-економічного розвитку регіону

4.3. Методика проведення кількісного та якісного аналізу загальноекономічних показників розвитку регіону

Тема 5. Аналіз динаміки і структури суспільного виробництва регіону

5.1. Аналіз відтворювальної структури регіону

5.2. Регіональний економічний цикл і динамічні якості регіону

5.3. Аналіз галузевої структури

5.4. Проведення аналізу структури економіки регіонів за Класифікацією видів економічної діяльності

Тема 6. Аналіз динаміки рівня життя населення і розвитку соціальної сфери

6.1. Методологічні положення оцінки рівня життя населення регіону

6.2. Аналіз розвитку соціальної сфери регіону

Тема 7. Аналіз ресурсного потенціалу регіону

7.1. Природно-ресурсний потенціал регіону та його соціально-економічна оцінка

7.2. Основні методи економічної оцінки природних ресурсів

7.3. Аналіз використання природних ресурсів та охорони навколишнього середовища при розробці програми соціально-економічного розвитку регіону

Тема 8. Аналіз економічної безпеки регіону

8.1. Основні теоретичні підходи до аналізу міжрегіональних розбіжностей соціально-економічного розвитку

8.2. Поняття депресивної території та можливість її санаціїзагрузка...