Страхова справа - Базилевич

ВСТУП

І. СТРАХУВАННЯ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

1. історичні передумови виникнення страхування

2. необхідність та зміст страхування

3. суб'єкти та об'єкти страхування

4. Форми страхування

5. Системи страхування .

6. Порядок укладання і дії страхового договору

7. Страхові поняття, які відображають найзагальніші умови страхування

II. СТРАХОВИЙ РИНОК

1. зміст та структура страхового ринку

2. внутрішня система та зовнішнє середовище страхового ринку

3. Ліцензування страхової діяльності

4. Страховий ринок України

III. МАЙНОВЕ СТРАХУВАННЯ

1. зміст, структура та види майнового страхування

2. Страхування врожаю сільськогосподарських культур

3. Добровільне страхування майна підприємств

4. Добровільне страхування домашнього майна громадян

5. Страхування транспортних засобів

IV. СОЦІАЛЬНЕ ТА ОСОБИСТЕ СТРАХУВАННЯ

1. необхідність, зміст та значення соціального страхування

2. Організація соціального страхування в Україні

3. порядок надходження та використання засобів загальнообов'язкового державного соціального страхування

4. проблеми та перспективи розвитку системи соціального страхування в Україні

5. Особисте страхування та його зв'язок із соціальним страхуванням

6. Страхування життя

7. Страхування від нещасних випадків

8. Страхування додаткової пенсії

9. Добровільне медичне страхування

10. Стан розвитку особистого страхування в Україні

V. СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

1. Необхідність, зміст та структура страхування відповідальності

2. страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів

3. Страхування професійної відповідальності

4. страхування кредитних ризиків та депозитів

5. Екологічне страхування

VI. ПЕРЕСТРАХУВАННЯ

1. виникнення, зміст та функції перестрахування

2. види договорів перестрахування

VII. ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ СТРАХОВИКА

1. інвестиційна стратегія як форма прояву диверсифікації страхового портфеля

2. Структура інвестиційних ризиків

3. Страхування інвестицій

4. cистеми оцінок та методи обмеження ризиків іноземних інвестицій

VIII. АКТУАРНІ РОЗРАХУНКИ

1. Суть та завдання актуарних розрахунків

2. Тарифна ставка: структура та методи розрахунку

3. Визначення тарифів за новими видами страхування

4. Суть та види страхових премій

IX. ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Проблеми захисту страхувальника від неплатоспроможності страховика

2. фінансова структура страхової компанії

3. Доходи, витрати, фінансові результати страхової компанії

4. Система показників ефективності діяльності страховика

5. Оподаткування страховиківзагрузка...