Облік та аналіз у зовнішньоекономічній діяльності підприємства - курс лекцій

Розрахунки у безготівковій іноземній валюті

Розрахунки в готівковій іноземній валюті

Особливості обліку експортних операцій

Продаж інвалюти

ПДВ при експорті товарів

Бюджетне відшкодування ПДВ

Оподаткування прибутку від експортних операцій

Особливості обліку імпортних операцій. Купівля інвалюти

ПДВ при імпорті товарів

Оподаткування прибутку від імпортних операцій

Порядок проведення товарообмінних (бартерних) операцій

Порядок оподаткування товарообмінних (бартерних) операцій

Особливості обліку експортних товарів

Облік імпортних товарів

Облік реекспортних товарів

Аналіз зовнішньоторговельних операцій

Аналіз фінансової звітності підприємства

Розрахунки у безготівковій іноземній валюті

Розрахунки в готівковій іноземній валюті

Особливості обліку експортних операцій

Продаж інвалюти

ПДВ при експорті товарів

Бюджетне відшкодування ПДВ

Оподаткування прибутку від експортних операцій

Особливості обліку імпортних операцій. Купівля інвалюти

ПДВ при імпорті товарів

Оподаткування прибутку від імпортних операцій

Порядок проведення товарообмінних (бартерних) операцій

Порядок оподаткування товарообмінних (бартерних) операцій

Особливості обліку експортних товарів

Облік імпортних товарів

Облік реекспортних товарів

Аналіз зовнішньоторговельних операцій

Аналіз фінансової звітності підприємствазагрузка...