Облік в зовнішньо-економічній діяльності

1. Зміст, завдання та методи економічного аналізу в сфері зовнішньоекономічних зв`язків

2. Аналіз та оцінка ефективності імпортних операцій

3. Аналіз та оцінка ефективності експортних операцій

4. Аналіз фінансового стану підприємства контрагента

5. Обмеження строків розрахунків за експортно-імпортними операціями

6. Митні процедури. Порядок формування митної вартості

7. Документальне забезпечення експортно-імпортних операцій

8. Значення, зміст та структура зовнішньоекономічного контракту

9. Особливості укладання та виконання договорів в ЗЕД

10. Відображення в обліку зобов`язань за зовнішньоекономічними контрактами

11. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні

12. Суб`єкти ЗЕД та порядок їх реєстрації

13. Звітність суб`єктів ЗЕД. Статистична звітність

14. Звітність суб`єктів ЗЕД. Бухгалтерська фінансова звітність

15. Звітність суб`єктів ЗЕД. Інші форми звітності

16. Облік валютних операцій. Курсові різниці

17. Облік валютних операцій. Поняття валютних цінностей та операцій з ними

18. Облік валютних операцій. Операції з готівкою іноземної валюти та відображення їх в бухгалтерському обліку

19. Облік валютних операцій. Рахунки в банках в іноземній валюті

20. Бухгалтерських облік операцій з експорту товарів

21. Облік експортних операцій. Основні поняття

22. Облік операцій з експорту робіт, послуг

23. Облік авансів, одержаних від іноземних покупців

24. Загальні засади здійснення імпортних операцій

25. Бухгалтерських облік здійснення імпортних операцій за умови прямого виходу підприємства на зовнішній ринок

26. Особливості обліку імпорту робіт, послуг

27. Облік авансів, сплачених іноземному постачальнику

28. Зустрічна торгівля та її форми

29. Поняття та облік бартерних операцій

30. Облік компенсаційних операцій

31. Облік комплексного будівництва

32. Облік валютних операцій пов`язаних з рухом статутного капіталу

33. Облік консигнаційних та комісійних операцій

34. Облік лізингових операцій

35. Облік міжнародних автоматичних перевезень

36. Облік реекспортних та реімпортних операцій

37. Облік з розрахунків з відрядження за кордон

38. Поняття давальницької сировини

39. Порядок обліку операцій з давальницькою сировиною

40. Кредитні операції

41. Основні види та форми розрахунків по зовнішньоекономічних операціях

42. Вільні економічні зони. Поняття, види та порядок їх створення

43. Поняття та види офшорних компаній

44. Міжнародний офшорний бізнес

45. Функціонування вільних економічних зон в Україні

1. Зміст, завдання та методи економічного аналізу в сфері зовнішньоекономічних зв`язків

2. Аналіз та оцінка ефективності імпортних операцій

3. Аналіз та оцінка ефективності експортних операцій

4. Аналіз фінансового стану підприємства контрагента

5. Обмеження строків розрахунків за експортно-імпортними операціями

6. Митні процедури. Порядок формування митної вартості

7. Документальне забезпечення експортно-імпортних операцій

8. Значення, зміст та структура зовнішньоекономічного контракту

9. Особливості укладання та виконання договорів в ЗЕД

10. Відображення в обліку зобов`язань за зовнішньоекономічними контрактами

11. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні

12. Суб`єкти ЗЕД та порядок їх реєстрації

13. Звітність суб`єктів ЗЕД. Статистична звітність

14. Звітність суб`єктів ЗЕД. Бухгалтерська фінансова звітність

15. Звітність суб`єктів ЗЕД. Інші форми звітності

16. Облік валютних операцій. Курсові різниці

17. Облік валютних операцій. Поняття валютних цінностей та операцій з ними

18. Облік валютних операцій. Операції з готівкою іноземної валюти та відображення їх в бухгалтерському обліку

19. Облік валютних операцій. Рахунки в банках в іноземній валюті

20. Бухгалтерських облік операцій з експорту товарів

21. Облік експортних операцій. Основні поняття

22. Облік операцій з експорту робіт, послуг

23. Облік авансів, одержаних від іноземних покупців

24. Загальні засади здійснення імпортних операцій

25. Бухгалтерських облік здійснення імпортних операцій за умови прямого виходу підприємства на зовнішній ринок

26. Особливості обліку імпорту робіт, послуг

27. Облік авансів, сплачених іноземному постачальнику

28. Зустрічна торгівля та її форми

29. Поняття та облік бартерних операцій

30. Облік компенсаційних операцій

31. Облік комплексного будівництва

32. Облік валютних операцій пов`язаних з рухом статутного капіталу

33. Облік консигнаційних та комісійних операцій

34. Облік лізингових операцій

35. Облік міжнародних автоматичних перевезень

36. Облік реекспортних та реімпортних операцій

37. Облік з розрахунків з відрядження за кордон

38. Поняття давальницької сировини

39. Порядок обліку операцій з давальницькою сировиною

40. Кредитні операції

41. Основні види та форми розрахунків по зовнішньоекономічних операціях

42. Вільні економічні зони. Поняття, види та порядок їх створення

43. Поняття та види офшорних компаній

44. Міжнародний офшорний бізнес

45. Функціонування вільних економічних зон в Українізагрузка...