Управлінський облік - конспект лекцій

4. Нормативний метод обліку витрат.

Система калькулювання підприємства.

1. Предмет, метод і завдання калькулювання. Система калькулювання.

2. Види калькуляцій. Варіанти обліку витрат.

3. Об’єкти обліку витрат і об’єкти калькулювання.

Облік витрат та калькулювання фактичної собівартості за економічними елементами та статтями витрат.

1. Групування та облік витрат за економічними елементами.

2. Облік та розподіл матеріальних витрат.

2.1. Облік та розподіл сировини і матеріалів.

Становлення, суть та основні принципи управлінського обліку

1. Зародження та розвиток виробничого та управлінського обліку.

2. Види обліку. Взаємозв’язок фінансового та управлінського обліку.

3. Складові частини управлінського обліку.

4. Предмет, метод, мета та основні завдання управлінського обліку.

5. Основні принципи управлінського обліку.

Класифікація витрат.

1. Класифікація витрат у бухгалтерському фінансовому обліку.

2. Поглиблена класифікація витрат в управлінському обліку.

Методи обліку витрат фактичної собівартості.

1. Характеристика методів обліку.

2. Позамовний метод обліку витрат.

3. Попередільний (попроцесний) метод обліку витрат.

2.2. Включення до собівартості продукції допоміжних матеріалів.

2.3. Включення до собівартості МШП.

2.4. Купівельні напівфабрикати, комплектуючі вироби, роботи і послуги сторонніх організацій.

2.5. Паливо і енергія на технологічні цілі.

2.6. Відходи виробництва.

2.7. Попутна продукція (віднімаються).

2.8. Контроль за використанням сировини, матеріалів, купівельних напівфабрикатів, комплектуючих виробів.

3. Облік витрат на оплату праці та відрахування на соціальні заходи.

3.1. Включення резервного фонду на виплату відпусток.

4. Облік витрат майбутніх періодів.

5. Витрати на утримання та експлуатацію устаткування.

6. Облік та розподіл загальновиробничих витрат.

7. Облік браку.

8. Облік виробничої собівартості продукції

9. Облік адміністративних витрат.

10. Облік витрат на збут.

11. Облік інших операційних витрат.

12. Зведений облік витрат.

Бюджетне планування і контроль.

1. Фінансове планування і бюджетування.

2. Управління бюджетуванням.

2.1. Класифікація статичних бюджетів.

3. Складання і взаємоузгодження бюджетів.

4. Бюджетний контроль і аналіз відхилень.

Сучасні напрямки удосконалення обліку витрат.

1.1. Концепція центрів відповідальності.

1.2. Принципи обліку за центрами відповідальності.

1.3. Схема обліку за центрами відповідальності. Типи центрів відповідальності.

2. Облік відповідальності на основі стандартних витрат. Система калькулювання “стандарт - кост”.

3. Калькулювання за системою “директ - костинг”.

4. Калькулювання на основі діяльності.

4. Нормативний метод обліку витрат.

Система калькулювання підприємства.

1. Предмет, метод і завдання калькулювання. Система калькулювання.

2. Види калькуляцій. Варіанти обліку витрат.

3. Об’єкти обліку витрат і об’єкти калькулювання.

Облік витрат та калькулювання фактичної собівартості за економічними елементами та статтями витрат.

1. Групування та облік витрат за економічними елементами.

2. Облік та розподіл матеріальних витрат.

2.1. Облік та розподіл сировини і матеріалів.

Становлення, суть та основні принципи управлінського обліку

1. Зародження та розвиток виробничого та управлінського обліку.

2. Види обліку. Взаємозв’язок фінансового та управлінського обліку.

3. Складові частини управлінського обліку.

4. Предмет, метод, мета та основні завдання управлінського обліку.

5. Основні принципи управлінського обліку.

Класифікація витрат.

1. Класифікація витрат у бухгалтерському фінансовому обліку.

2. Поглиблена класифікація витрат в управлінському обліку.

Методи обліку витрат фактичної собівартості.

1. Характеристика методів обліку.

2. Позамовний метод обліку витрат.

3. Попередільний (попроцесний) метод обліку витрат.

2.2. Включення до собівартості продукції допоміжних матеріалів.

2.3. Включення до собівартості МШП.

2.4. Купівельні напівфабрикати, комплектуючі вироби, роботи і послуги сторонніх організацій.

2.5. Паливо і енергія на технологічні цілі.

2.6. Відходи виробництва.

2.7. Попутна продукція (віднімаються).

2.8. Контроль за використанням сировини, матеріалів, купівельних напівфабрикатів, комплектуючих виробів.

3. Облік витрат на оплату праці та відрахування на соціальні заходи.

3.1. Включення резервного фонду на виплату відпусток.

4. Облік витрат майбутніх періодів.

5. Витрати на утримання та експлуатацію устаткування.

6. Облік та розподіл загальновиробничих витрат.

7. Облік браку.

8. Облік виробничої собівартості продукції

9. Облік адміністративних витрат.

10. Облік витрат на збут.

11. Облік інших операційних витрат.

12. Зведений облік витрат.

Бюджетне планування і контроль.

1. Фінансове планування і бюджетування.

2. Управління бюджетуванням.

2.1. Класифікація статичних бюджетів.

3. Складання і взаємоузгодження бюджетів.

4. Бюджетний контроль і аналіз відхилень.

Сучасні напрямки удосконалення обліку витрат.

1.1. Концепція центрів відповідальності.

1.2. Принципи обліку за центрами відповідальності.

1.3. Схема обліку за центрами відповідальності. Типи центрів відповідальності.

2. Облік відповідальності на основі стандартних витрат. Система калькулювання “стандарт - кост”.

3. Калькулювання за системою “директ - костинг”.

4. Калькулювання на основі діяльності.загрузка...