Економіка підприємств

Поняття, цілі і напрямки діяльності підприємства

Правові основи функціонування підприємства

Класифікація та структура підприємств

Добровільні та інституціональні об

Ринкове середовище господарювання підприємств та організацій

Підприємство як сучасна форма господарювання

Договірні взаємовідносини та партнерські зв`язки

Міжнародна підприємницька діяльність

Сутність і функції процесу управління

Методи управління діяльністю підприємств

Організаційні структури управління підприємствами

Вищі органи державного управління підприємствами та організаціями

Поняття, класифікація та структура персоналу

Визначення чисельності окремих категорій працівників

Кадрова політика і система управління персоналом

Оцінка персоналу як важливий елемент управління колективом

Зарубіжний досвід формування та ефективного використання трудового потенціалу фірми

Загальна характеристика капіталу і виробничих фондів

Оцінка, класифікація та структура основних фондів

Спрацювання, амортизація і відтворення основних фондів

Ефективність відтворення та використання основних фондів

Структура нормування та використання оборотних фондів підприємства

Нематеріальні ресурси

Нематеріальні активи

Оцінка вартості та амортизація нематеріальних активів

Загальна характеристика та нормування оборотних коштів

Ефективність використання оборотних коштів

Поняття, склад і структура інвестицій

Визначення необхідного обсягу та джерел фінансування виробничих інвестицій

формування і регулювання фінансових інвестицій (цінних паперів)

Залучення іноземних інвестицій для розвитку та посилення ефективності діяльності суб'єктів господарювання

Оцінка ефективності виробничих і фінансових інвестицій

Чинники підвищення використання капітальних вкладень та фінансових інвестицій

Інвестиційні проекти підприємств та організацій

Загальна характеристика інноваційних процесів

Науково-технічний прогрес, його загальні та пріоритетні напрями

Організаційний прогрес

Оцінка ефективності технічних та організаційних нововведень

Характеристика техніко-технологічної бази виробницва

Організаційно-економічне управління технічним розвитком підприємства

Лізинг як форма оновлення технічної бази виробництва (діяльності)

Формування та використання виробничої потужності підприємства

Структура та принципи організації виробничого процесу.

Організаційні види виробництва.

Організація виробничого процесу у часі

Методи організації виробництва

Підготовка виробництва

Суспільні форми організації виробництва

Поняття, види та значення інфраструктури

Система технічного обслуговування

Соціальна інфраструктура та соціальна діяльність підприємства

Відтворення та розвиток інфраструктури

Державне економічне регулювання діяльності суб'єктів господарювання

Прогнозування розвитку підприємств

Методологічні основи планування

Стратегія розвитку підприємства та бізнес-планування

Тактичне і оперативне планування

Загальна характеристика продукції (послуг)

Маркетингова діяльність і формування програми випуску продукції (надання послуг)

Матеріально-технічне забезпечення виробництва

Якість та конкурентоспроможність продукції

Стандартизація та сертифікація продукції ( послуг)

Державний нагляд за якістю та внутрішньовиробничий технічний контроль

Продуктивність праці персоналу: сутність, методи визначення та чинники зростання.

Мотивація трудової діяльності

Сучасна політика оплати праці

Застосовувані форми та системи оплати праці

Доплати й надбавки до заробітної плати та організація преміювання персоналу

Участь працівників у прибутках підприємства

Загальна характеристика витрат на виробництво продукції ( надання послуг)

Управління витратами на підприємстві

Сукупні витрати та собівартість продукції

Собівартість окремих виробів

Ціни на продукцію : сутнісна характеристика, види, методи встановлення та регулювання

Зміст і форми фінансової діяльності підприємства (організації)

Формування та використання прибутку

Оціна фінансово-економічного стану підприємства

Сутнісна характеристика та вимірювання ефективності виробництва

Чинники зростання ефективності виробництва

Змістово-типологічна характеристика економічної безпеки підприємства (організації)

Аналітична оцінка рівня економічної безпеки підприємства

Основні напрямки організації економічної безпеки за окремими функціональними складовими

Служба безпеки фірми

Загальна характеристика процесу реструктуризації підприємства

Практика здійснення та ефективність реструктуризації підприємств

Санація (фінансове оздоровлення) підприємства

Банкрутство підприємств як економічне явище

Методичні основи визначення ймовірності банкрутства підприємств

Ліквідація збанкрутілих підприємств

Поняття, цілі і напрямки діяльності підприємства

Правові основи функціонування підприємства

Класифікація та структура підприємств

Добровільні та інституціональні об

Ринкове середовище господарювання підприємств та організацій

Підприємство як сучасна форма господарювання

Договірні взаємовідносини та партнерські зв`язки

Міжнародна підприємницька діяльність

Сутність і функції процесу управління

Методи управління діяльністю підприємств

Організаційні структури управління підприємствами

Вищі органи державного управління підприємствами та організаціями

Поняття, класифікація та структура персоналу

Визначення чисельності окремих категорій працівників

Кадрова політика і система управління персоналом

Оцінка персоналу як важливий елемент управління колективом

Зарубіжний досвід формування та ефективного використання трудового потенціалу фірми

Загальна характеристика капіталу і виробничих фондів

Оцінка, класифікація та структура основних фондів

Спрацювання, амортизація і відтворення основних фондів

Ефективність відтворення та використання основних фондів

Структура нормування та використання оборотних фондів підприємства

Нематеріальні ресурси

Нематеріальні активи

Оцінка вартості та амортизація нематеріальних активів

Загальна характеристика та нормування оборотних коштів

Ефективність використання оборотних коштів

Поняття, склад і структура інвестицій

Визначення необхідного обсягу та джерел фінансування виробничих інвестицій

формування і регулювання фінансових інвестицій (цінних паперів)

Залучення іноземних інвестицій для розвитку та посилення ефективності діяльності суб'єктів господарювання

Оцінка ефективності виробничих і фінансових інвестицій

Чинники підвищення використання капітальних вкладень та фінансових інвестицій

Інвестиційні проекти підприємств та організацій

Загальна характеристика інноваційних процесів

Науково-технічний прогрес, його загальні та пріоритетні напрями

Організаційний прогрес

Оцінка ефективності технічних та організаційних нововведень

Характеристика техніко-технологічної бази виробницва

Організаційно-економічне управління технічним розвитком підприємства

Лізинг як форма оновлення технічної бази виробництва (діяльності)

Формування та використання виробничої потужності підприємства

Структура та принципи організації виробничого процесу.

Організаційні види виробництва.

Організація виробничого процесу у часі

Методи організації виробництва

Підготовка виробництва

Суспільні форми організації виробництва

Поняття, види та значення інфраструктури

Система технічного обслуговування

Соціальна інфраструктура та соціальна діяльність підприємства

Відтворення та розвиток інфраструктури

Державне економічне регулювання діяльності суб'єктів господарювання

Прогнозування розвитку підприємств

Методологічні основи планування

Стратегія розвитку підприємства та бізнес-планування

Тактичне і оперативне планування

Загальна характеристика продукції (послуг)

Маркетингова діяльність і формування програми випуску продукції (надання послуг)

Матеріально-технічне забезпечення виробництва

Якість та конкурентоспроможність продукції

Стандартизація та сертифікація продукції ( послуг)

Державний нагляд за якістю та внутрішньовиробничий технічний контроль

Продуктивність праці персоналу: сутність, методи визначення та чинники зростання.

Мотивація трудової діяльності

Сучасна політика оплати праці

Застосовувані форми та системи оплати праці

Доплати й надбавки до заробітної плати та організація преміювання персоналу

Участь працівників у прибутках підприємства

Загальна характеристика витрат на виробництво продукції ( надання послуг)

Управління витратами на підприємстві

Сукупні витрати та собівартість продукції

Собівартість окремих виробів

Ціни на продукцію : сутнісна характеристика, види, методи встановлення та регулювання

Зміст і форми фінансової діяльності підприємства (організації)

Формування та використання прибутку

Оціна фінансово-економічного стану підприємства

Сутнісна характеристика та вимірювання ефективності виробництва

Чинники зростання ефективності виробництва

Змістово-типологічна характеристика економічної безпеки підприємства (організації)

Аналітична оцінка рівня економічної безпеки підприємства

Основні напрямки організації економічної безпеки за окремими функціональними складовими

Служба безпеки фірми

Загальна характеристика процесу реструктуризації підприємства

Практика здійснення та ефективність реструктуризації підприємств

Санація (фінансове оздоровлення) підприємства

Банкрутство підприємств як економічне явище

Методичні основи визначення ймовірності банкрутства підприємств

Ліквідація збанкрутілих підприємствзагрузка...