Економічний аналіз - лекції

1. Предмет і види економічного аналізу

2. Предмет і завдання економічного аналізу

3. Основні категорії економічного аналізу

4. Види економічного аналізу

5. Зв'язок економічного аналізу з іншими науками і дисциплінами

6. Аналітичний метод економічного аналізу

7. Деталізація

8. Порівняння і моделювання

9. Балансовий метод економічного аналізу

10. Елімінування

11. Статистичний метод економічного аналізу

12 Економіко-математичні та інші методи економічного аналізу

13. Інформаційна база економічного аналізу

14. Організація економічного аналізу на підприємстві

15. Загальна оцінка виконання плану матеріально-технічного постачання.

16. Аналіз складських запасів матеріальних ресурсів.

17. Аналіз використання матеріальних ресурсів.

18. Аналіз стану і забезпеченості підприємства трудовими ресурсами.

19. Аналіз використання робочого часу.

20. Аналіз продуктивності праці.

21. Аналіз складу, структури й технічного стану основних фондів.

22. Аналіз використання виробничих потужностей.

23. Аналіз використання основних фондів.

24. Показники, завдання й джерела інформації

25. Оцінка виконання плану собівартості

26. Аналіз матеріальних витрат

1. Предмет і види економічного аналізу

2. Предмет і завдання економічного аналізу

3. Основні категорії економічного аналізу

4. Види економічного аналізу

5. Зв'язок економічного аналізу з іншими науками і дисциплінами

6. Аналітичний метод економічного аналізу

7. Деталізація

8. Порівняння і моделювання

9. Балансовий метод економічного аналізу

10. Елімінування

11. Статистичний метод економічного аналізу

12 Економіко-математичні та інші методи економічного аналізу

13. Інформаційна база економічного аналізу

14. Організація економічного аналізу на підприємстві

15. Загальна оцінка виконання плану матеріально-технічного постачання.

16. Аналіз складських запасів матеріальних ресурсів.

17. Аналіз використання матеріальних ресурсів.

18. Аналіз стану і забезпеченості підприємства трудовими ресурсами.

19. Аналіз використання робочого часу.

20. Аналіз продуктивності праці.

21. Аналіз складу, структури й технічного стану основних фондів.

22. Аналіз використання виробничих потужностей.

23. Аналіз використання основних фондів.

24. Показники, завдання й джерела інформації

25. Оцінка виконання плану собівартості

26. Аналіз матеріальних витратзагрузка...