Системи обробки економічної інформації - Кельдер Т.Л

1.1. Організація управління в умовах системної обробки економічної інформації.

1.1. Організація управління в умовах системної обробки економічної інформації.

1.2. Удосконалення форм і методів управління виробництвом.

1.2. Удосконалення форм і методів управління виробництвом.

2.1. Сутність системної обробки економічної інформації і нової інформаційної технології.

2.1. Сутність системної обробки економічної інформації і нової інформаційної технології.

2.2. Створення розподілених баз даних при розподіленій обробці інформації.

2.2. Створення розподілених баз даних при розподіленій обробці інформації.

3.1. Організація АРМ та їх мереж.

3.1. Організація АРМ та їх мереж.

3.2. Переспективи розвитку телеобробки даних

3.2. Переспективи розвитку телеобробки даних

4.1. Методичні основи автоматизації процесів збирання економічної інформації

4.1. Методичні основи автоматизації процесів збирання економічної інформації

4.2. Автоматизація процесів збирання інформації на різних ділянках обліку

4.2. Автоматизація процесів збирання інформації на різних ділянках обліку

5.1. Методичні основи організації обліку і складання звітності в умовах нової інформаційної технології

5.1. Методичні основи організації обліку і складання звітності в умовах нової інформаційної технології

5.2. Облік основних засобів (фондів)

5.2. Облік основних засобів (фондів)

5.3. Облік матеріальних цінностей

5.3. Облік матеріальних цінностей

5.4. Облік праці і заробітної праці

5.4. Облік праці і заробітної праці

5.5. Облік готової продукції

5.5. Облік готової продукції

5.6. Облік затрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції

5.6. Облік затрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції

5.7. Облік грошових коштів і фінансово-розрахункових операцій

5.7. Облік грошових коштів і фінансово-розрахункових операцій

5.8. Складання зведеної звітності

5.8. Складання зведеної звітності

6.1.Методичні основи організації економічного аналізу

6.1.Методичні основи організації економічного аналізу

6.2. Аналіз показників виробничо-господарської діяльності

6.2. Аналіз показників виробничо-господарської діяльності

Аналіз показників використання засобів праці

Аналіз показників використання засобів праці

Аналіз показників використання праці і заробітної плати

Аналіз показників використання праці і заробітної плати

Аналіз показників готової продукції

Аналіз показників готової продукції

Аналіз показників фінансових результатів і фінансового стану підприємства

Аналіз показників фінансових результатів і фінансового стану підприємствазагрузка...