Трансакційні корпорації - Рокоча

Передмова

1.1. Транснаціоналізація: геоцентричні підприємства

1.2. Організаційні форми підприємництва

1.3. Типи корпорацій

1.4. Фази розвитку корпорацій

1.5. Закордонні операції корпорацій

2.1. ТНК як різновид міжнародної компанії

2.2. Ознаки і суть ТНК

2.3. Причини виникнення і розвитку ТНК

2.4. Типи і структура корпорацій в економічній діяльності міжнародного рівня

3.1. Передумови поширення міжнародних корпорацій як форми господарювання

3.2. Етапи розвитку ТНК

3.2. Етапи розвитку ТНК

4.1. Форми експансії ТНК

4.2. Внутрішньофірмове міжнародне виробництво

4.3. ТНК на міжнародних фінансових ринках

4.4. Активізація транснаціональної діяльності компаній

5.1. Суть та умови прямого іноземного інвестування. OLI-підхід

5.2. Альтернативні пояснення суті та причин прямого іноземного інвестування

5.3. Пряме іноземне інвестування як спосіб ухилення від сплати податків

5.4. Нематеріальні активи у прямому іноземному інвестуванні

5.5. Трансферт активів і реалізація цільової функції ТНК

5.6. Чи існують обмеження прямого іноземного інвестування?

6.1. Податкові умови діяльності ТНК

6.2. Міжнародне позиціювання активів ТНК

6.3. Трансфертні ціни в діяльності ТНК

6.4. Управління фінансовими потоками ТНК

7.1. Середовище фінансової діяльності ТНК

7.2. Внутрішня фінансова структура ТНК

7.3. Теоретичні аспекти фінансової діяльності ТНК: Теорія Модільяні-Міллера

7.4. Невідповідність теорії корпоративних фінансів практиці господарювання ТНК

7.5. Деякі проблеми фінансів ТНК

8.1. Особливості стратегічного менеджменту ТНК

8.2. Конкурентні стратегії ТНК

8.3. Організаційна структура ТНК

9.1. Сутність і класифікація маркетингових стратегій

9.2. Міжнародне середовище як детермінанта обрання маркетингової стратегії

9.3. Міжнародний життєвий цикл товару та його вплив на маркетингові стратегії ТНК

9.4. Особливості запровадження маркетингових стратегій у діяльність ТНК країн, що розвиваються

9.5. Переваги та недоліки запровадження стандартизованих і адаптованих маркетингових стратегій у міжнародній діяльності ТНК

10.1. Фактори і мотиви розвитку транснаціональних альянсів

10.2. Форми транснаціональних альянсів

10.3. Переваги створення транснаціональних альянсів на прикладі міжнародних авіакомпаній

11.1. Історичний нарис наддержавного регулювання діяльності ТНК ,

11.2. Діяльність ООН з вироблення правил поведінки ТНК

11.3. Політика ОЕСР з регулювання діяльності ТНК

11.4. Адаптація ТНК до умов наддержавного регулювання їх діяльності

12.1. ТНК у процесах глобального руху капіталів

12.2. Засоби та цілі концентрації виробництва в міжнародному масштабі

12.3. Наслідки господарсько-інвестиційної діяльності ТНК

12.4. Неакціонерні форми експансії ТНК

12.5. Діяльність ТНК в екологічному контексті: проблеми і шляхи їх розв'язання

13.1. ТНК в економіці економічно розвинутих країн

13.2. ТНК в економіці країн, що розвиваються

13.3. ТНК і міжнародний бізнес в Україні

14.1. Плюси і мінуси господарської діяльності ТНК

14.2. ТНК і країни базування

14.3. ТНК і приймаючі країнизагрузка...