Внутрішньо-економічний механізм підприємства

Поняття підприємства

Класифікація підприємств

Підприємство як система

Типи підприємств

Сутність структуризації підприємства

Виробнича структуризація підприємства

Організаційна структуризація підприємства

Структура управління підприємством

Сутність та структура внутрішнього економічного механізму підприємства

Форми внутрішнього економічного механізму підприємства

Порядок створення внутрішньогосподарських підрозділів підприємства

Сутність господарського розрахунку

Внутрішньогосподарський розрахунок на підприємстві

Регулювання внутрішньогосподарських відносин

Сутність внутрішньогосподарського ринку

Принципи формування внутрішньогосподарських цін

Методи встановлення внутрішньогосподарських цін

Механізм функціонування внутрішньогосподарського ринку

Сутність внутрішньогосподарського планування

Принципи і методи розроблення внутрішньогосподарських планів

Нормативна база планування

Особливості розробки та структура планів діяльності

Сутність і порядок розробки виробничої програми підрозділу

Структура виробничих програм внутрішньогосподарських підрозділів

Методи оцінки продукції у виробничих програмах

Обґрунтування виробничої програми виробничою потужністю

Забезпечення виробничої програми трудовими ресурсами

Склад витрат підрозділів і порядок їх планування

Формування бюджетів підрозділів

Планування собівартості продукції

Планування прибутку виробничих підрозділів

Сутність внутрішньогосподарського обліку

Чинники, які впливають на побудову системи внутрішньогосподарського обліку

Облікова класифікація технологічного процесу виробництва продукції

Контроль діяльності підрозділів

Критерії оцінки діяльності внутрішньогосподарського підрозділу

Чекова форма внутрішньогосподарського контролюзагрузка...