Економіка підприємства

Ціль функціонування підприємства

Економічні, соціальні і правові умови, необхідні для підприємницької діяльності підприємства

Класифікація підприємницької діяльності

Види підприємницької діяльності

Форми підприємств

Порядок створення нового підприємства, фірми

Керування новим підприємством

Зміст і порядок розробки бізнес плану

Маркетинг на промисловому підприємстві

Підприємство на ринку цінних паперів

Активи підприємства, їх види

Матеріальні, нематеріальні і фінансові активи

Фінансова система підприємства

Фонди нагромадження і споживання підприємства

Фінансова стратегія підприємства

Кредит, як важлива форма фінансування

Що включається в поняття «товарна політика підприємства»

Сутність товару і його ринкові атрибути

Основні види класифікації товарів

Суть понять «товарний асортимент» і «товарна номенклатура»

Натуральні і вартісні показники виробничої програми

Економічна сутність основних фондів підприємства

Облік та оцінка основних виробничих фондів

Показники використання основних виробничих фондів

Знос основних фондів підприємства

Амортизація основних виробничих фондів підприємства

Шляхи підвищення ефективності використання основних виробничих фондів підприємства

Сутність, склад і класифікація оборотних засобів

Круговорот оборотних засобів

Нормування оборотних засобів

Показники використання оборотних засобів на підприємстві

Джерела утворення оборотних засобів підприємств

Нематеріальні ресурси та активи підприємства

Поділ персоналу підприємства по категоріях працюючих

Визначення чисельності працюючих

Економічна сутність оплати праці

Форми оплати праці

Структура заробітної плати

Розрахунки по нарахуванню зарплати

Система надбавок доплат та премій працівникам

Продуктивність праці і її різновиди

Резерви і фактори росту продуктивності праці

Методи визначення продуктивності праці

Характеристика і структура інвестицій

Методи оцінки ефективності інвестиційних проектів

Оцінка економічної ефективності капіталовкладеньОфіційна методика визначення ефективності капіталовкладень містить такі загальні положення:

Лізинг, його види

Ефективність виробництва і нової техніки

Собівартість — комплексний економічний показник

Класифікація витрат і структура собівартості

Калькуляція собівартості

Основні методи калькулювання собівартості.

Шляхи зниження собівартості

Економічний зміст і функції ціни.

Види цін

Цінова політика підприємства, методи встановлення цін

Порядок розрахунку оптової та роздрібної ціни

Поняття якості продукції

Показники якості

Стандартизація, сертифікація

Дохід підприємства

Прибуток підприємства

Рентабельність підприємства

Податки, їх функції

Класифікація податків

Аналіз системи оподаткування

Аналіз господарської діяльності підприємства

Ліквідність

Фінансовий аналіззагрузка...