Аудит - Усач

Вступ

Проблеми та перспективи розвитку аудиту в Україні. Його сутність, мета і завдання

Міжнародні стандарти та національні нормативи аудиту

Види аудиту і його відмінність від ревізії

Предмет, об'єкти і метод аудиту

Управління аудитом в Україні

Сертифікація аудиторської діяльності

Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності

Професійна етика та правовий статус аудиторів і аудиторських фірм

Порядок розробки планів та програм аудиту

Стадії, етапи і процедури аудиту

Порядок проведення аудиторської перевірки

Узагальнення результатів аудиту

Поняття ризику і правила його оцінювання

Ризик аудиту або загальний ризик

Ризик невідповідності внутрішнього контролю підприємства

Ризик невиявлення

Поняття помилок, їх різновиди та причини виникнення

помилки та шахрайство ( норматив №7)

Поняття аудиторських доказів та їх види

Джерела отримання аудиторських доказів та вимоги що до них висуваються

Поняття та класифікація робочої документації

Зміст і форма робочих документів

Конфіденційність та володіння робочими документами, порядок їх зберігання

Додаткова підсумкова документація

Поняття аудиторського звіту та аудиторського висновку

основні елементи аудиторського висновку

види аудиторських висновків та їх зміст

Аудит операцій з коштами в касі

Аудит операцій на рахунках в банку

аудит грошових документів та грошових коштів у дорозі

аудит розрахунків з підзвітними особами

Аудит основних засобів

Аудит нематеріальних активів

Аудит матеріальних цінностей

аудит операцій з малоцінними і швидкозношуючими предметами

аудит розрахунків із покупцями і замовниками

Аудит розрахунків за претензіями

Аудит розрахунків за відшкодуванням завданих збитків

Аудит формування та використання власного капіталу та забезпечення зобов'язань

Аудит довгострокових позик і векселів

Аудит короткострокових кредитів і поточних позик

Аудит розрахунків з постачальниками і підрядчиками

Аудит розрахунків за податками і платежами

Аудит розрахунків з оплати праців і за соціальним страхуванням

Характеристика фінансової звітності і загальні вимоги до неї

склад і призначення фінансової звітності і основні принципи її підготовки

оцінюання фінансової звітності підприємства

Аудит фінансової звітності суб'єктів підприєницької діяльності

Фінансовий аналіз звітності

Консультаційні послуги не пов'язані з аудитом

Аудиторська оцінка вартості об'єктів приватизації і оренди

Аудит спільних підприємств

Аудит акціонерних товариств

Аудит цінних паперів

Аудит інвестицій

Аудит комерційних банків

особливості внутрішнього аудиту

Особливості аудиту в комп'ютерному середовищізагрузка...