Судово-бухгалтерська експертиза - Мумінова-Савіна

Передмова

Розділ 1. Економічний контроль і правоохоронній діяльності України

1.1. Поняття економічного контролю, його сутність, об

1.2. роль правоохоронних органів під час здійснення економічного контролю

1.3. Державна податкова служюа як орган контролю. Функції, повноваження та обов'язки податкової міліції

1.4. Особливості проведення ревізії за вимогами правоохоронних органів

1.5. Відмінні риси судово-бухгалтерської експертизи, що відрізняють її від ревізії, яку проводять за ініціативою правоохоронних органів і аудиту

Розділ 2. Судово-бухгалтерська експертиза, її види і завдання

2.1. Поняття про судові експертизи та їх зв'язок із судовою діяльністю

2.2. Види судових експертиз, їх класифікація

2.3. Сутність сутдово-бухгалтерської експертизи та її зв'язок із практикою бухгалтерського обліку

2.4. Завдання судово-бухгалтерської експертизи та її зміст

2.5. Історичні аспекти розвитку судово-бухгалтерської експертизи

Розділ 3. Предмет і метод судово-бухгалтерської експертизи

3.1. Предмет і об'єкти судово-бухгалтерської експертизи

3.2. Методи, методичні прийоми і процедури судово-бухгалтерської експертизи

Розділ 4. Організація судово-бухгалтерської експертизи

4.1. Загальна організація судово-бухгалтерської організації в Україні

4.1. Загальна організація судово-бухгалтерської організації в Україні

4.2. Процес судово-бухгалтерської експертизи та його стадії

4.3. Порядок атестації судових експертів та основні кваліфікаційні умови до них

Планування проведення судово-бухгалтерської експертизи

Розділ 5. Організаційна стадія судово бухгалтерської експертизи

5.1. порядок визначення судово бухгалтерської експертизи.

5.2. Зміст та структура постанови (ухвали) про призначення судовобухгалтерської експертизи.

5.3. Проведення судово-бухгалтерської експертизи на стадії попереднього розслідування.

5.4. Проведення судово бухгалтерської експертизи в експертних установах

5.5.Методика проведення бухгалтерської експертизи в суді

5.6. Права, обов'язки і відповідальність судового експерта

5.7. Права обвинуваченого в разі призначення та провадження судово бухгалтерської експертизи

Розділ 6. Методика дослідження судово-бухгалтерською експертизою основних фінансово-господарських операцій

6.1. Експертне дослідження операцій із грошовими коштами в касі та на рахунках в банку

6.2. експертне дослідження операцій з основними засобами, малоцінними та швидкозношуваними предметами

6.4.Експертне дослідження операцій, пов’язаних з виробництвом та реалізацією продукції.

6.5. Експертне дослідження операцій з розрахунків з персоналом

6.6. Експертне дослідження операцій із цінними паперами

6.7. Методика проведення судово-бухгалтерської експертизи фінансових результатів діяльності підприємства

6.8. Методика проведення судово-бухгалтерської експертизи правопорушень, пов’язаних із ухилянням від сплати податків

6.9. Особливості експертного дослідження товарних операцій у торгівлі

Розділ 7. Завершальна стадія судово-бухгалтерської експертизи

7.1. Висновок експерта-бухгалтера, його структура та методика складання

7.2. особливості складання висновку експертизи, що виконуються під час судового розгляду, та повідомлення про неможливість дати висновок

7.4. Виявлення та усунення обставин, що сприяють вчиненню правопорушень у провадженні судово-бухгалтерської експертизи.

7.3. оцінка висновку експерт-бухгалтера слідчимзагрузка...