Менеджмент в ЗЕД - Дроздов

1.1. Зміст понять "зовнішньоекономічна діяльність" і "менеджмент зовнішньоекономічної діяльності"

1.2. Етапи розвитку зовнішньоекономічної діяльності і управління нею в Україні

2.1. Суть, мета і принципи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності

2.2. Органи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності

3.1. Митно-тарифне регулювання

3.2. Нетарифне регулювання

4.1. Планування зовнішньоекономічної діяльності

4.2. Організація зовнішньоекономічної діяльності підприємства

4.3. Маркетинг в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю підприємства

5.1. Зміст понять "зовнішньоторгова операція" і "зовнішньоторгова угода", їх види

5.2. Етапи оформлення типової зовнішньоторгової угоди купівлі - продажу

6.1. Класифікація фірм, діючих на світовому ринку

6.2. Вибір партнерів на світовому ринку

6.3.Вивчення фірм іноземних партнерів

6.4. Організація роботи по збору інформації та вивченню фірм-партнерів

7.1. Суть і особливості оформлення зовнішньоторгового контракту

7.2. Типовий міжнародний контракт купівлі-продажу товарів

7.3. Структура і зміст зовнішньоторгового контракту купівлі-продажу товарів

8.1. Поняття і види міжнародних орендних операцій

8.2. Умови міжнародного орендного договору й обов'язки сторін

8.3. Лізинг. Умови лізингового договору

9.1. Суть і особливості компенсаційних операцій

9.2. Види міжнародних компенсаційних операцій

10.1. Зміст поняття "торгово-посередницькі операції"

10.2. Види торгово-посередницьких операцій

10.3. Договори із зовнішньоторговими посередниками

11.1. Зміст поняття "міжнародний обмін науково-технічними знаннями"

11.2. Міжнародні ліцензійні операції

11.3. Основні умови міжнародної ліцензійної угоди

12.1. Зміст поняття "міжнародний інжиніринг"

12.2. Основні умови міжнародних договорів про надання інженерно-технічних послуг

12.3. Зміст поняття "франчайзинг". Франчайзингові угоди

13.1. Зміст поняття "міжнародний туризм". Туристичні послуги

13.2. Форми і види міжнародного туризму

13.3. Основні умови угод про надання туристичних послуг

14.1. Роль транспорту в зовнішньоекономічній діяльності підприємства. Транспортні операції

14.2. Організація міжнародних перевезень основними видами транспорту

15.1.Суть і особливості міжнародних розрахунків

15.2. Основні форми міжнародних розрахунківзагрузка...