Управління проектами

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ

1.1. Сутність інвестиційних проектів

1.2. Класифікація проектів

1.3. Учасники проекту.

1.4. Життєвий цикл проекту

1.5. Значення управліня проектами в сучасних умовах

1.6. Менеджмент інвестиційних проектів

Тема 2. Система управління проектами. ЇЇ сутність, структура, функції та місце в інвестиційній стратегії підприємства.

1. Місце та значення проектів в інвестиційній стратегії підприємства.

2. Поняття та значення управління проектами.

3. Функції та задачі менеджерів проектів

4. Система індикаторів ведення бізнесу

5. Організаційні структури управління проектами

6. Сучасні тенденції в розвитку організаційних структур управління

Лекція 3. Планування проекту як складова управління проектами

1. Процеси управління проектами

2. Розробка плану проекту

3. Структура розподілу (декомпозиція) робіт (СРР)

4. Детальне календарно - сітьове планування

Тема 4 . УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТУВАННЯМ РОБІТ У БУДІВНИЦТВІ

1. Склад та порядок розробки проектної документації

2. Управління розробкою проектно-кошторисної документації

3. Автоматизація проектних робіт

Тема: УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОЕКТУ

1. ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

2. ПЛАНУВАННЯ ЯКОСТІ

3. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ

4. КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ

Лекція 5. Управління часом у проекті

1. Задання послідовності робіт

2. Оцінка тривалості робіт

3. Розробка календарного плану

4. Контроль дотримання календарного плану

Тема 6: Контроль виконання проекту

1. Система оцінки і контролю в проекті

2. Опорний план проекту

3. Показники виконання робіт

Кошторис

5. Мета, види і напрямки моніторингу.

6. Моніторинг оновлення будівництва.

7. Моніторинг державного будівництва.

8. Попередня та незалежна експертиза проектів

9. Постаудит проекту

10. Експертиза державних інвестиційних програм

Тема 7.Концепція та розробка підприємницького проекту

1. Поняття проектів

2. Структуризація проектів

3. Розробка концепції проекту

1. Сутність та зміст управління комунікаціями

2. Документи проекту, їхня форма, класифікація, вимоги до них

3. Планування інформаційного зв*язку

4 Адміністративне закриття проекту

Тема: Управління вартістю проекту

Планування ресурсів

2. Оцінка вартості

3. Результати з оцінки вартості

4. Визначення бюджету

5. Контроль вартості

Тема: Формування і розвиток проектної команди

1. Формування та розвиток команди

2.Організація ефективної діяльності командизагрузка...