Господарське право України - Щербина

Вступ

Поняття та зміст підприємництва

Умови здійснення підприємництва

Підприємець і держава

Предмет регулювання господарського права

Господарські правовідносини, їх ознаки та види

Методи господарського права

Поняття, ознаки та особливості господарського законодавства

Нормативні акти господарського законодавства: поняття та види

Система господарського законодавства

Проблеми вдосконалення господарського законодавства

Поняття суб'єкта господарського права

Види суб'єктів господарського права

Завдання, права та обов'язки суб'єкта господарського права

Поняття підприємства

Організаційно-правові форми підприємств

Створення підприємства

Установчі документи підприємства

Державна реєстрація підприємства

Припинення діяльності підприємства

Поняття та юридичний статус акціонерного товариства

Засновники, учасники та порядок створення акціонерного товариства

Майно та майнові права в акціонерному товаристві

Правовий режим акцій

Правовий режим дивідендів

Управління акціонерним товариством

Товариство з обмеженою відповідальністю та товариство з додатковою відповідальністю

Повне товариство

Командитне товариство

Поняття господарського об'єднання. Законодавство про господарські об'єднання

Види господарських об'єднань

Функції та компетенція господарського об'єднання

Правовий статус промислово-фінансових труп

Поняття та форми власності в економіці України. Право власності

Право державної власності

Право колективної власності

Право приватної власності

Правовий режим майна державних підприємств. Особливості правового режиму майна державних бюджетних установ

Правова основа, поняття та особливі ознаки господарського договору

Класифікація і система господарських договорів за законодавством України

Функції господарського договору

Форма господарського договору

Порядок укладання господарських договорів

Виконання господарських договорів

Поняття відповідальності в господарському праві

Функції відповідальності

Види відповідальності

Підстави відповідальності

Поняття банкрутства. Суб'єкти у відносинах банкрутства

Організаційно-правові питання запобігання банкрутству

Підстави для застосування банкрутства

Провадження у справах про банкрутство

Ліквідаційна процедура

Мирова угода

Поняття та функції ціни. Політика ціноутворення

Види цін та порядок їх встановлення

Правове регулювання контролю за додержанням дисципліни цін та відповідальність за її порушення

Законодавство про захист економічної конкуренції. Види порушень законодавства про економічну конкуренцію

Правове становище Антимонопольного комітету

Контроль за концентрацією суб'єктів господарювання

Відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції

Розгляд справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції

Поняття договору оренди. Об'єкти оренди

Сторони в договорі оренди

Порядок укладення договору оренди

Умови договору оренди

Припинення договору оренди

Правове регулювання лізингових операцій в Україні

Поняття та головні цілі приватизації. Законодавство про приватизацію

Об'єкти приватизації

Суб'єкти приватизації

Приватизаційний процес

Способи приватизації

Договірні відносини приватизації

Види транспорту в Україні. Єдина транспортна система України

Законодавство про транспорт

Правове становище транспортних організацій

Транспортні господарські договори

Поняття, види та правове становище банків. Банківські операції та їх види

Поняття та види кредиту. Кредитний договір

Порядок відкриття рахунків у банках

Порядок та форми розрахунків у господарському обороті

Поняття та юридичні ознаки біржі

Функції, права та обов'язки біржі

Види біржових угод

Правила біржової торгівлі

Правовий статус фондової біржі

Поняття страхової діяльності. Законодавство про страхову діяльність

Правове становище учасників страхової діяльності

Державний нагляд за страховою діяльністю

Зовнішньоекономічна діяльність та її регулювання

Правовий режим іноземних інвестицій

Правовий режим вільних економічних зон

Правове становище арбітражних судів

Підвідомчість справ арбітражним судам. Підсудність справ

Доарбітражне врегулювання господарських спорів

Вирішення спорів арбітражним судомзагрузка...