Конституційне право України - опорний конспект лекцій

§ 1. Конституційне право – провідна галузь права України.

§ 2. Поняття і предмет конституційного права України.

§ 3. Роль конституційного права України в системі права України.

§ 4. Основні принципи та система конституційного права України.

§ 5. Поняття і система інститутів конституційного права України.

§ 6. Конституційно-правові норми, їх особливості та види.

§ 7. Порядок реалізації конституційно-правових норм.

§ 8. Поняття і види конституційно-правових відносин.

§ 9. Суб’єкти і об’єкти конституційних відносин.

§ 10. Підстави виникнення і припинення конституційно-правових відносин.

§ 11. Структура конституційно-правових норм.

§ 12. Поняття і види джерел конституційного права.

§ 13. Види джерел конституційного права України.

§ 14. Конституція України – основне джерело конституційного права України.

§ 15. Загальна характеристика і основні риси Конституції України.

§ 16. Поняття, види і роль закону в системі джерел конституційного права України.

§ 17. Порядок прийняття законів.

§ 18. Стадії законодавчого процесу.

§ 19. Значення і юридична сила конституційних і звичайних законів.

§ 20. Суть конституціоналізму.

§ 21. Суть фактичної та юридичної конституції.

§ 22. Історія розвитку Конституції України.

§ 23. Значення та характеристика Конституції П. Орлика.

§ 24. Основні положення Конституції України.

§ 25. Поняття і принципи конституційного устрою України.

§ 26. Поняття і властивості державного суверенітету України.

§ 27. Суверенітет і принципи держави України.

§ 28. Організація державної влади в Україні.

§ 29. Розподіл державної влади.

§ 30. Суть і зміст народовладдя в Україні.

§ 31. Форми здійснення прямого народовладдя в Україні.

§ 32. Поняття і форми представницької демократії.

§ 33. Правові гарантії здійснення народовладдя.

§ 34. Поняття, принципи і зміст правового статусу особи.

§ 35. Поняття громадянства і засоби його набуття.

§ 36. Інститут громадянства в Українській державі. Порядок набуття і припинення громадянства України.

§ 37. Класифікація прав і свобод громадян.

§ 38. Політичні права і свобода громадян України.

§ 39. Соціально-економічні та інші права громадян України.

§ 40. Система обов’язків громадян України.

§ 41. Гарантії здійснення прав і свобод громадян України.

Правовий статус іноземців в Україні та його основні принципи.

Права і обов’язки іноземців в Україні.

§ 42. Відповідальність іноземців за правопорушення та захист їх прав.

§ 43. Поняття категорії осіб без громадянства. Права і обов’язки осіб без громадянства.

§ 44. Поняття національного режиму.

§ 45. Поняття права притулку.

§ 46. Взаємозалежність і співвідношення громадянського суспільства і правової держави.

§ 47. Правове регулювання підприємницької діяльності.

§ 48. Поняття, форма і принципи державного устрою України.

§ 49. Державно-правові ознаки України як держави.

§ 50. Поняття суверенітету держави України.

§ 51. Поняття і зміст компетенції держави України.

§ 52. Поняття і значення адміністративно-територіального поділу держави.

§ 53. Основні принципи адміністративно-територіального поділу України.

§ 54. Види адміністративно-територіальних одиниць в Україні.

§ 55. Порядок зміни адміністративно-територіального поділу України

§ 56. Державні символи України.

§ 57. Поняття, ознаки і система органів Української держави.

§ 58. Верховна Рада України в системі органів Української держави.

§ 59. Порядок утворення Верховної Ради та її компетенція.

§ 60. Постійні комісії Верховної Ради України.

§ 61. Правовий статус Президента України.

§ 62. Президент України – найвища посадова особа держави і глава виконавчої влади.

§ 63. Кабінет Міністрів України – орган державної виконавчої влади.

§ 64. Порядок формування і склад Кабінету Міністрів України.

§ 65. Компетенція Кабінету Міністрів України.

§ 66. Правоохоронні органи в системі органів Української держави.

§ 67. Поняття і суть виборчого права і виборчої системи.

§ 68. Демократизм виборчої системи в Україні.

§ 69. Основні принципи виборчої системи в Україні.

§ 70. Порядок організації та проведення виборів.

§ 71. Гарантії здійснення виборчого права.

§ 72. Поняття і види референдумів.

§ 73. Принципи участі громадян у референдумах.

§ 75. Депутати – повноважні представники народу в Радах народних депутатів.

§ 76. Повноваження депутатів.

§ 74. Демократичні засади підготовки і проведення референдумів

§ 77. Права депутатів.

§ 78. Обов’язки депутатів.

§ 79. Основні гарантії депутатської діяльності.

§ 80. Депутатський запит і депутатське звернення.

§ 81. Місцеві органи влади і самоуправління в системі органів держави, їх роль і значення.

§ 82. Основні принципи утворення місцевих органів влади. Терміни повноважень.

§ 83. Система і компетенція місцевих Рад народних депутатів.

§ 84. Організаційно-правові форми діяльності місцевих Рад.

§ 85. Конституційний Суд України, його повноваження і роль у системі органів держави.

§ 87. Діяльність депутатів у Раді та її органах.

§ 88. Організація роботи Верховної Ради України.

§ 90. Конституційне регулювання економічних відносин.загрузка...