Кримінальне право України: Загальна частина

ПОНЯТТЯ І СИСТЕМА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА.

Поняття кримінального права

Загальна характеристика нового Кримінального кодексу України

Завдання, функції та принципи кримінального права

Система кримінального права

Кримінальне право і суміжні галузі права

Наука кримінального права

РОЗДІЛ II. КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ЇЇ ПІДСТАВИ

Поняття кримінальної відповідальності

Підстави кримінальної відповідальності

КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Поняття закону про кримінальну відповідальність

Структура Кримінального кодексу

Тлумачення закону про кримінальну відповідальність

ЧИННІСТЬ ЗАКОНУ ПРО КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У ЧАСІ ТА ПРОСТОРІ

Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі

Чинність закону про кримінальну відповідальність у просторі

Поняття злочину та його ознаки

Значення ч. 2 ст. 11 КК України для поняття злочину

Відмінність злочину від інших правопорушень

Класифікація злочинів

Поняття і значення складу злочину

Елементи і ознаки складу злочину

Види складу злочинів

Кваліфікація злочинів

Поняття об'єкта злочину

Предмет злочину

Види об'єктів злочинів

ОБ’ЄКТИВНА СТОРОНА ЗЛОЧИНУ

Поняття і значення об'єктивної сторони злочину

Суспільно небезпечне діяння (дія або бездіяльність)

Суспільно небезпечні наслідки: поняття, види, значення

Причинний зв'язок між діянням (дією або бездіяльністю) і суспільно небезпечними наслідками

Місце, час, обстановка, спосіб та засоби вчинення злочину

СУБ’ЄКТ ЗЛОЧИНУ

Поняття і види суб'єктів злочину

§ 2. Поняття неосудності та її критерії

§ 3. Обмежена осудність

Відповідальність за злочини, вчинені в стані сп'яніння

Поняття і значення суб'єктивної сторони злочину

Поняття і значення вини

Умисел та його види

Необережність та її види

Змішана форма вини

Мотив і мета злочину

Помилка та її значення для кримінальної відповідальності

Поняття і види стадій злочину

Закінчений злочин

Незакінчений злочин і його види

Готування до злочину

Замах на злочин

Кримінальна відповідальність за незакінчений злочин (за готування до злочину і за замах на злочин)

Добровільна відмова від вчинення злочину

СПІВУЧАСТЬ В ЗЛОЧИНІ

Поняття і ознаки співучасті

Види співучасників

Форми співучасті

Відповідальність співучасників

Спеціальні питання відповідальності за співучасть

Причетність до злочину

Вступні зауваження

Одиничний злочин як складовий елемент множинності злочинів.

Повторність злочинів

Сукупність злочинів

Рецидив злочинів

Поняття і види обставин, що виключають злочинність діяння

Необхідна оборона

Затримання особи, яка вчинила злочин

Крайня необхідність

Фізичний або психічний примус

Виконання наказу або розпорядження

Діяння, пов'язане з ризиком (виправданий ризик)

Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи або злочинної організації

ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Поняття і види звільнення від кримінальної відповідальності

Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям (ст. 45 КК)

Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з примиренням винного з потерпілим (ст. 46 КК)

Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з передачею особи на поруки (ст. 47 КК)

Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із зміною обстановки (ст. 48 КК)

Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності (ст. 49 КК)

Поняття покарання

Мета покарання

Система покарань

Основні покарання

Додаткові покарання

Покарання, що можуть призначатися і як основні, і як додаткові

ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ

Принципи призначення покарання

Загальні засади призначення покарання

Обставини, які пом'якшують і обтяжують покарання

Призначення покарання за незакінчений злочин і за злочин, вчинений у співучасті

Призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено законом

Призначення покарання за сукупністю злочинів

Призначення покарання за сукупністю вироків

Правила складання покарань і зарахування строку ув'язнення

Поняття звільнення від покарання та його види

Звільнення від відбування покарання з випробуванням

Звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років

Звільнення від відбування покарання у зв'язку із закінченням строків давності виконання обвинувального вироку

Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання

Заміна невідбутої частини покарання більш м'яким

Звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років

Звільнення від покарання за хворобою

Амністія і помилування

Поняття судимості

Погашення судимості

Зняття судимості.

Примусові заходи медичного характеру

Примусове лікування

Особливості звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності

Види покарань, які застосовуються до неповнолітнього, і особливості їх призначення

Особливості звільнення неповнолітніх від покарання та його відбування

Погашення і зняття судимості

ЗАГАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ

Кримінальне право Франції та Німеччини

Кримінальне право Англії та США

Кримінальне право Росії

Класична школа кримінального права

Антропологічна школа кримінального правазагрузка...