Трудове право

РОЗДІЛ І. ПРЕДМЕТ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ

§1. Власність національних багатств України як основа суспільної організації праці.

§2. Поняття трудового права України як галузі права. Місце трудового права в системі права України

§3. Суспільні відносини, що становлять предмет регулювання трудового права України

§4. Метод правового регулювання трудових відносин. Державно-нормативний метод регулювання трудових відносин. Локальний метод регулювання трудових відносин

§5. Функції трудового права України

§6. Відмежування трудового права від суміжних галузей права

§7. Система трудового права України

РОЗДІЛ II. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ

§ 1. Поняття основних принципів трудового права України

§ 2. Основні права і свободи громадян, закріплені в Конституції України, що визначають принципи правового регулювання трудових відносин

§ 3. Принципи трудового права, закріплені в Кодексі законів-про працю України та інших законодавчих актах про працю

§4. Зміст принципів трудового права

РОЗДІЛ III. ДЖЕРЕЛА ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ.

§1. Поняття джерел трудового права України, їх класифікація

§2. Конституція України як основне джерело трудового права.

§3. Кодекс законів про працю України та інші законодавчі акти України, що регулюють трудові відносини

§4. Підзаконні акти, що регулюють трудові відносини

§ 5. Локальні правові норми

§ 6. Значення керівних роз'яснень Верховного суду України для однакового застосування судами чинного законодавства

§7. Диференціація трудового законодавства України

§8. Міжнародні правові акти про працю.

РОЗДІЛ IV. СУБ'ЄКТИ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ.

§1. Поняття суб'єкта трудового права України

§2. Громадяни як суб'єкти трудового права України

§3. Власник або уповноважений ним орган як суб'єкт трудового права України

§4. Підприємство, установа, організація як суб'єкт трудового права України

§5. Трудовий колектив як суб'єкт трудового права України

§6. Профспілковий орган підприємства, установи, організації як суб'єкт трудового права

§7. Державні органи, які виступають суб'єктами трудового права України

РОЗДІЛ V. КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР.

§1. Історія виникнення колективних договорів і етапи їх розвитку в Україні

§2. Загальна характеристика міжнародних правових норм, що регулюють порядок укладення колективних договорів.

§3. Поняття колективного договору.

§4. Поняття колективних угод і їх види.

§5. Колективні переговори по укладенню колективного договору.

§ 6. Порядок укладення колективного договору і його зміст.

§ 7. Контроль за виконанням колективного договору і види відповідальності за невиконання його зобов'язань.

РОЗДІЛ VI. ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ.

§ 1. Поняття трудових правовідносин.

§ 2. Умови виникнення трудових правовідносин.

§ 3. Підстави виникнення трудових правовідносин.

§ 4. Зміст трудових правовідносин.

РОЗДІЛ VII. ПРАВОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ГРОМАДЯН.

§1. Поняття зайнятості населення. Правове регулювання працевлаштування громадян України

§ 2. Міжнародні правові акти про зайнятість.

§3. Державні гарантії права на вибір виду зайнятості в Україні

§4. Поняття працевлаштування та його правові форми

§ 5. Правові відносини органів державної служби зайнятості з підприємствами, установами, організаціями.

§ 6. Поняття безробітного і його правовий стан.загрузка...