Основи інтелектуальної власності - Драпак

Передмова

Вступ

РОЗДІЛ 1. ЩО ТАКЕ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

1.1. Основні поняття інтелектуальної власності

1.2. Про авторські і суміжні права

1.3. Про промислову власність

1.3.1 Патенти на винаходи

1.3.2. Корисні моделі

1.4. Про промислові зразки

1.5. Про товарні знаки, фірмові назви і зазначення походження товару

1.5.1. Товарні знаки

1.5.1.1 Функції товарних знаків

1.5.1.2. Значення товарних знаків для економіки

1.5.2. Фірмова назва

1.5.3. Зазначення походження товару

1.6. Недобросовісна конкуренція

РОЗДІЛ 2. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН ЩОДО ОБ'ЄКТІВ АВТОРСЬКОГО ПРАВА ТА СУМІЖНИХ ПРАВ

2.1. Авторське право

2.2. Суміжні права

РОЗДІЛ 3. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН ЩОДО ОБ'ЄКТІВ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ.

3.1. Дещо з історії винахідництва.

3.2. Винаходи та корисні моделі в Україні

3.2.1. Умови надання правової охорони винаходу та корисній моделі.

3.2.2. Умови патентоздатності винаходу та корисної моделі

3.2.3. Право на одержання патенту

3.2.4. Процедура подання заявки на винахід

3.2.5. Експертиза заявки

3.2.6. Іноземне патентування винаходів та корисних моделей

3.3. Правова охорона промислових зразків

3.3.1. Умови надання правової охорони промисловому зразку

3.3.2. Умови патентоспроможності промислового зразка

3.3.3. Право на одержання патенту на промисловий зразок

3.3.5. Експертиза заявки

3.4. Правова охорона товарних знаків

3.4.1. Знаки для товарів та послуг

3.4.2. Правова охорона знака в Україні

3.4.3. Умови надання правової охорони знака

3.4.4. Право на одержання свідоцтва на знак

3.4.6. Експертиза заявки

3.4.7. Міжнародна класифікація товарів та послуг

РОЗДІЛ 4. ПЕРЕДАЧА ПРАВ НА ОБ'ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

4.1. Передача прав на об'єкти авторського права та суміжних прав

4.2. Передача прав на об'єкти промислової власності

РОЗДІЛ 5. ЗАХИСТ ПРАВ НА ОБ'ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

5.1. Захист прав на об'єкти авторського права і суміжних прав

5.2. Захист прав на об'єкти промислової власності

5.3. Особливості захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності в Українізагрузка...