Логістика - Ларіна

Поняття і сутність логістики

Етапи розвитку логістики

Сучасна концепція логістики

Мета, завдання та функції логістики

Види логістики

Сутність і види логістичних систем

Логістичні ланцюги

Стадії розвитку логістичних систем

Матеріальний потік і його характеристики

Види матеріальних потоків

Логістичні операції

Сутність і завдання закупівельної логістики

Завдання “зробити або купити”

Вибір постачальника

Визначення економічного розміру замовлення

Система постачань “точно у термін” в закупівельній логістиці

Поняття виробничої логістики

Логістична концепція організації виробництва

Підходи до управління матеріальними потоками у виробничій логістиці

Логістична концепція “MRP”

Мікрологістична система KANBAN

Мікрологістична концепція “Оптимізована виробнича технологія”

Мікрологістична концепція “Худе виробництво”

Сутність розподільчої логістики

Канали розподілу в логістиці

Логістичні посередники у каналах розподілу

Розподільчі центри у логістичних ланцюгах

Сутність і завдання транспортної логістики

Вибір виду транспортного засобу

Інформаційні потоки у логістиці

Принципи організації логістичної інформації

Логістичні інформаційні системи

Матеріальні запаси, причини їх створення

Види матеріальних запасів

Аналіз ABC-XYZ в управлінні матеріальними запасами

Склади та їх функції

Логістичний процес на складі

Значення і сутність логістичного сервісу

Формування підсистеми логістичного сервісу

Параметри і характеристика логістичного обслуговуваннязагрузка...