Кредитування - Лагутін

Передмова

Розділ 1 СУТНІСТЬ КРЕДИТУ ТА ЙОГО ФУНКЦІЇ

1.1. Кредитні відносини і кредит

1.2. Функції кредиту

1.3. Роль кредиту в розвитку національної економіки

Розділ 2 КОМЕРЦІЙНИЙ КРЕДИТ

2.1. Економічна роль комерційного кредиту

2.2. Механізм комерційного кредиту

2.3. Порядок проведення операцій з векселями в Україні

2.4. Народногосподарська роль комерційного кредиту

Розділ З БАНКІВСЬКИЙ КРЕДИТ

3.1. Сутність і особливості банківського кредиту

3.2. Принципи банківського кредитування

3.3. Види банківського кредиту

3.4. Міжбанківський кредит

3.5. Кредитні відносини між НБУ та комерційними банками

Розділ 4 ДЕРЖАВНИЙ КРЕДИТ

4.1. Сутність і особливості державного кредиту

4.2. Види державного кредиту

4.3. Державні цінні папери

4.4. Державний кредит в Україні

Розділ 5 СПОЖИВЧИЙ КРЕДИТ

5.1. Сутність споживчого кредиту

5.2. Товарний споживчий кредит

5.3. Грошовий споживчий кредит

5.4. Нові види грошових споживчих позик

5.5. Специфіка банківської роботи зі споживчим кредитом

Розділ 6 ІПОТЕЧНИЙ КРЕДИТ

6.1. Сутність та особливості іпотечного кредиту

6.2. Механізм іпотечного кредитування

6.3. Іпотечне кредитування житлового будівництва

6.4. Перспективи розвитку іпотечного кредиту в Україні

Розділ 7 ЛІЗИНГ

7.1. Економічна природа лізингового кредиту

7.2. Народногосподарське значення лізингу

7.3. Механізм лізингового кредитування

7.4. Лізинговий кредит в Україні

Розділ 8 МІЖНАРОДНИЙ КРЕДИТ

8.1. Кредит у міжнародних економічних відносинах

8.2. Механізм міжнародних кредитних операцій

8.3. Іноземні кредити в економіці України

Частина друга ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ

РОЗДІЛ 9 БАНК ЯК ПОЗИЧАЛЬНИК: ФОРМУВАННЯ КРЕДИТНИХ РЕСУРСІВ

Передмова

Розділ 1 СУТНІСТЬ КРЕДИТУ ТА ЙОГО ФУНКЦІЇ

1.1. Кредитні відносини і кредит

1.2. Функції кредиту

1.3. Роль кредиту в розвитку національної економіки

Розділ 2 КОМЕРЦІЙНИЙ КРЕДИТ

2.1. Економічна роль комерційного кредиту

2.2. Механізм комерційного кредиту

2.3. Порядок проведення операцій з векселями в Україні

2.4. Народногосподарська роль комерційного кредиту

Розділ З БАНКІВСЬКИЙ КРЕДИТ

3.1. Сутність і особливості банківського кредиту

3.2. Принципи банківського кредитування

3.3. Види банківського кредиту

3.4. Міжбанківський кредит

3.5. Кредитні відносини між НБУ та комерційними банками

Розділ 4 ДЕРЖАВНИЙ КРЕДИТ

4.1. Сутність і особливості державного кредиту

4.2. Види державного кредиту

4.3. Державні цінні папери

4.4. Державний кредит в Україні

Розділ 5 СПОЖИВЧИЙ КРЕДИТ

5.1. Сутність споживчого кредиту

5.2. Товарний споживчий кредит

5.3. Грошовий споживчий кредит

5.4. Нові види грошових споживчих позик

5.5. Специфіка банківської роботи зі споживчим кредитом

Розділ 6 ІПОТЕЧНИЙ КРЕДИТ

6.1. Сутність та особливості іпотечного кредиту

6.2. Механізм іпотечного кредитування

6.3. Іпотечне кредитування житлового будівництва

6.4. Перспективи розвитку іпотечного кредиту в Україні

Розділ 7 ЛІЗИНГ

7.1. Економічна природа лізингового кредиту

7.2. Народногосподарське значення лізингу

7.3. Механізм лізингового кредитування

7.4. Лізинговий кредит в Україні

Розділ 8 МІЖНАРОДНИЙ КРЕДИТ

8.1. Кредит у міжнародних економічних відносинах

8.2. Механізм міжнародних кредитних операцій

8.3. Іноземні кредити в економіці України

Частина друга ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ

РОЗДІЛ 9 БАНК ЯК ПОЗИЧАЛЬНИК: ФОРМУВАННЯ КРЕДИТНИХ РЕСУРСІВ

9.1. Сутність та джерела формування кредитних ресурсів банку

9.2. Класифікація депозитів

9.3. Механізм здійснення депозитних операцій

9.4. Відкриття і ведення депозитних рахунків

9.5. Відсотки за депозитами

9.6. Управління і контроль за депозитними операціями у комерційному банку

Розділ 10 СУТНІСТЬ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ КРЕДИТНОГО ПРОЦЕСУ В КОМЕРЦІЙНОМУ БАНКУ

10.1. Стадії кредитного процесу

10.2. Кредитний договір як юридична основа кредитного процесу

10.3. Відсоткова ставка та фактори її диференціації

10.4. Порядок нарахування, сплати та стягнення відсотків

Розділ 11 ТЕХНОЛОГІЯ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ

11.1. Розгляд заявки на кредитування

11.2. Вивчення фінансового стану і кредитоспроможності позичальника

11.3. Підготовка до укладення кредитного договору

11.4. Форми забезпечення повернення кредиту

11.4. Форми забезпечення повернення кредиту

11.5. Способи надання кредиту

11.6. Способи погашення кредиту

11.7. Моніторинг кредиту: контроль за виконанням умов кредитної операціїзагрузка...