Історія економічних вчень

тема 1. Предмет та завдання курсу

1.1. Предмет курсу "Історія економічних вчень"

1.2. Методи аналізу курсу "Історія економічних вчень"

1.3. Завдання курсу

Тема 2. Економічна думка стародавнього світу та середньовіччя. Меркантилізм.

2.1. Економічна думка стародавнього сходу

2.2. Економічна думка античного світу

2.3. Економічна думка середньовіччя

2.4. Меркантилізм

Тема 3. Класична школа політичної економії.

3.1. Історичні умови виникнення і загальна характеристика класичної політичної економії.

3.2. Виникнення класичної політичної економії в Англії. В Петті.

3.3. Виникнення класичної політичної економії у Франції.

3.4. Економічне вчення А.Смітта

3.5. Економічне вчення Д.Рікардо

Тема 4. еволюція класичної політичної економії в І пол. 19 ст.

4.1. Політична економія в Англії

4.2. Політична економія у Франції.

4.3. Економічна теорія у США

Тема 5. Критичний напрям політичної економії. Формування соціалістичних ідей.

5.1. Економічні погляди С.Сісмонді

5.2. Економічна концепція Прудона.

5.3. Економічні погляди Родбертуса.

5.4. Економічна програма Лассаля

Тема 6. Економічні вчення західноєвропейських соціалістів-утопістів.

6.1. Теоретичні джерела західноєвропейського утопічного соціалізму.

6.2. Утопічний соціалізм Сен-Сімон Фур

Тема 7. Виникнення і розвиток Марксистської економічної теорії.

7.1. Зародження Марксистської економічної теорії

7.2. Теоретичні проблеми "Капіталу" К.Маркса.

7.3. Праці К.маркса та Ф. Енгельса 70-90 рр.

7.4. Розвиток В.І. Леніна марксистського економічного вчення

7.5. Марксизм і сучасність.

Тема 8. Виникнення альтернативної школи політичної економії. німецька національна політекономія.

8.1. Започаткування системи національної політичної економії в Німеччині

8.2. Історична школа.

8.3. нова історична школа та соціальний напрям.

Тема 9. Маржиналізм. Становлення неокласичної традиції в економічній теорії.

9.1. Маржиналізм.

9.2. Австрійська школа.

9.3. Становлення неокласичної традиції. Кембриджська школа.

9.4. Американська школа.

9.5. Шведська ( Стокгольмська) школа.

9.6. Математична школа в політичній економії.

Тема 10. Економічна думка в Росії ( 19 поч 20 ст)

10.1. Економічна думка на початку 19 ст.

10.2. Економічна думка в період кризи і ліквідації кріпацтва

10.3. Економічна програма народництва.

10.4. Політична економія в Росії в ІІ пол 19 на поч 20 ст.

11. Економічна думка в Україні 19-поч 20 ст.

11.1. Економічні проблеми в період підготовки та здійснення реформи в 1861 р.

11.2. Ліберльно-буржуазна економічна думка в пореформенний період.

11.3. Революціно-демократична економічна думка.

11.4. Ліберальне народництво.

11.5. Розвиток політичної економії.

Тема 12. Загальна характеристика розвитку економічної теорії у ХХ ст.

12.1. Проблеми соціально-економічного розвитку та їх відображення в економічних теоріях.

12.2. Основні напрямки розвитку економічної теорії у ХХ ст. та їх революція.

12.3. Критерії класифікації і порявняльний аналіз напрямків економічної теорії.

Тема 13. Кейнсіанство і його особливості в різних країнах.

13.1. Історичні передумови виникнення кейнсіанства.

13.2. Теоретична система та економічна програма дж.Кейнса.

13.3. Поширення кейнсіанства в різних країнах

Тема 14. Еволюція неокласичних ідей. Неолібералізм.

14.1. Еволюція неокласичних ідей у 20 ст.

14.2. Перегляд неокласичної теорії ринку. Монополії і конкуренція.

14.3. Консервативна неокласика. неокласичні теорії економічного зростання.

14.4. Неолібералізм. Лондонська, Фрейбурзька, паризька ч Чиказька школи.

14.5. Неокласичне відродження теорії "Економіки пропозиції" та раціональних очікувань.

14.6. "Неокласичний синтез"

14.7. Досвіт застосування неокласичних моделей в економіці різник країн.

Тема 15. Інституціоналізм.

15.1. Ідейно-теоретичні основи інституціоналізму та етапи його розвитку.

15.2. Ранній інституціоналізм.

15.3. Неоінституціоналізм.

15.4. Теорії трансформації капіталізму.

15.5. Теорії "Індустріального суспільства"

15.6. Концепція футурології.

Тема 16. Економічні концепції соціал-демократії.

16.1. Ревізіонізм.

16.2. Формування теоретичних джерел сучасного соціал-рефермізму в 20-30 рр. ХХ ст.

16.3. Соціал-реформістські моделі економічного розвитку.

16.4. Сучасний соціал-реформізм.

Тема 17. Розвиток радянької економічної думки.

17.1. Основні етапи становлення і розвитку економічної думки в СРСР

17.2. Економічні дискусії 20-30 рр.

17.3. Розвиток радянської економічної науки в 30-90 рр.

17.4. Розвиток економічної теорії в Україні в радянський період.



загрузка...