Історія України

Історія України як наука і навчальний предмет.

Предмет, завдання і значення курсу історії України.

2.1. Первісне суспільство і перші державні утворення на території України.

2.2. Давньослов'янські племена.

3.1. Київська Русь. Передумови утворення Київської Русі.

3.2. Галицько-Волинське князівство. Піднесення Галицького і Волинського князівств.

4.1. Литовсько-польський період. Литовська експансія на українські землі.

4.2. Початок козаччини. Причини і джерела виникнення українського козацтва.

5.1. Українська національна революція. Україна напередодні революції.

5.2. Соціально-економічний та політичний розвиток України у другій половині XVII — першій половині XVIII ст.

5.3. Особливості національної революції, її історичне значення та місце в контексті європейського революційного руху XVI—XVIII ст.

5.4 Правобережна Україна у XVIII ст.

6.1. Україна в складі Російської імперії в першій половині XIX ст.. Стан українських земель.

6.2. Суспільно-політичні рухи і національне відродження України у першій половині ХІХ ст.

6.3. Західноукраїнські землі під владою Австрійської монархії у першій половині XIX ст..

6.4. Українські землі у складі Росії в другій половині XIX ст.

6.5. Національний та суспільно-політичний рухи в Україні у другій половині XIX ст.

6.6. Західноукраїнські землі у другій половині XIX ст.

7.1. Соціально-економічний і політичний розвиток України на початку XX ст.

7.2. Україна в період Першої російської революції (1905—1907 pp.).

7.3. Україна в пореволюційну добу (1907-1914 pp.).

7.4. Україна в роки Першої світової війни. Лютнева революція.

8.1. Українська національно-демократична революція.

8.2. Українська гетьманська держава.

8.3. Відновлення Української Народної Республіки.

8.4. Боротьба за владу в Україні у 1919—1920 pp.

8.5. Західна Україна у 1918—1920 pp.

9.1. УСРР на початку 20-х років.

9.2. Відбудова і розвиток народного господарства. НЕП.

9.3. Соціально-економічні перетворення в Україні у 20—30-ті роки.

9.4. Національно-культурне будівництво.Політика коренізації.

9.5. Західноукраїнські землі у 20—30-ті роки. Українські землі під владою Польщі.

10.1. Початок Другої світової війни. Вступ Червоної армії в Західну Україну.

10.2. Напад фашистської Німеччини на СРСР. Оборонні бої на території України у 1941—1942 pp. Початок німецько-радянської війни. Український напрям у плані «Барбаросса».

10.3. Окупаційний режим в Україні (1941—1944 pp.)

10.4. Рух опору проти німецько-фашистського окупаційного режиму на території України.

10.5. Звільнення України від німецько-фашистських загарбників. Відновлення радянської влади. Звільнення Лівобережної України.

10.6. Завершення Другої світової війни. Внесок народу України в перемогу над фашизмом.

10.7. Україна в повоєнне десятиріччя (1945—1955 pp.). Україна в системі міжнародних відносин у повоєнний час.

11.1. Соціально-економічний розвиток України (1956—1985 pp.).

11.2. Суспільно-політичне життя в Україні (1956—1985 pp.). Хрущовська «відлига».

11.3. Україна в період перебудови (1985—1991 pp.). Перебудова

РОЗВИТОК НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ.

12.1. Утвердження національної державності.

12.2. Трансформація економічної системи.

12.3. Розвиток аграрної сфери.

12.4. Основні напрями розвитку науки і техніки. Цивільна авіація України на сучасному етапі.

12.5.Розвиток культурної сфери.

12.6. Конституційний процес. Основні положення Конституції України.загрузка...