Cоціальна психологія особистості і спілкування

ПЕРЕДМОВА

РОЗДІЛ 1. МІСЦЕ ПРОБЛЕМ ОСОБИСТОСТІ І СПІЛКУВАННЯ В ЗАГАЛЬНІЙ ПАРАДИГМІ СОЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ.

1.1. Особистість і спілкування у процесі уточнення предмета соціальної психології.

1.2. Особистість і спілкування в загальній структурі соціальної психології.

1.3. Сфера особистості і спілкування в контексті функцій і поняттєвого апарату соціальної психології.

1.4. Методологічна основа соціальної психології особистості і спілкування

1.5. Еволюція соціально-психологічних знань про особистість і спілкування: як це відбувалося?

1.5.1. У становленні та розвитку зарубіжної соціальної психології можна відокремити такі етапи:

1.5.3. У становленні й розвитку вітчизняної соціальної психології можна відокремити такі періоди:

1.6. Особистість і спілкування в контексті перспектив розвитку соціальної психології.

РОЗДІЛ 2. СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ.

2.1. Соціально-психологічний підхід до розуміння особистості.

2.2. Особистість як соціально-психологічний феномен.

2.3. Особистість і суспільство.

2. 4. Соціалізація особистості.

2. 4. Соціалізація особистості. ( продовження 1)

2. 4. Соціалізація особистості. ( продовження 2)

2. 4. Соціалізація особистості. ( продовження 3)

2.5. Особистість: установки й поведінка.

2.5.2.Поняття установки, її структура і функції.

2.5.6. Індивідуально-психологічні властивості індивіда й зовнішні поведінкові прояви.

2.5.8. Інтерес до статі

2.5.9. Спосіб життя

РОЗДІЛ 3. СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ СПІЛКУВАННЯ І МІЖОСОБИСТІСНИХ СТОСУНКІВ

3.1. Спілкування в структурі соціальних і міжособистісних стосунків

3.1.1.Універсальність феномену спілкування в комунікативній культурі суспільства.

3.2. Загальна характеристика спілкування.

3.2.1.Спілкування як соціально-психологічний феномен

3.2.2.Структура й функції спілкування.

3.2.2.Структура й функції спілкування. (продовження)

3.2.4.Стратегії і тактики спілкування.

3.2.5. Рівні, стилі і типи спілкування.

3.2.7. Форми спілкування.

3.2.8. Соціокультурні та етнопсихологічні особливості спілкування.

3.2.9.Морально-психологічний контекст спілкування.

3.2.11.Труднощі, бар’єри та деформації у спілкуванні.

3.3. Психологічні особливості комунікації в міжособистісних стосунках.

3.3.1. Людська комунікація, специфіка, види та форми.

3.3.2.Комунікативний простір міжособистісних стосунків

3.3.3. Психологія виголошування інформації.

3.3.4. Технологічні аспекти вербальної та невербальної комунікації.

3.3.5. Бар’єри комунікації.

3.4. Психологія міжособистісної взаємодії.

3.4.1. Загальна характеристика взаємодії.

3.4.2. Поняття взаємодії: історико-теоретичний огляд.

3.4.3. Потреба в міжособистісних контактах і взаємодії.

3.4.4.Альтруїзм і агресія в міжособистісній взаємодії.

3.4.5.Взаємодія і спільна діяльність.

3.4.6. Природа атракції в міжособистісній взаємодії.

3.4.7. Деструктивна міжособистісна взаємодія.

3.4.8. Конфліктна взаємодія.

3.5. Психологія міжособистісного впливу.

3.5.1.Поняття та загальна характеристика впливу у міжособистісній взаємодії.

3.5.2. Психологія переконувального впливу.

3.5.3. Психологія зараження

3.5.5. Наслідування певному взірцеві.

3.6. Міжособистісне сприймання й розуміння людьми один одного.

3.6.1. Поняття соціального пізнання.

3.6.2.Загальна характеристика міжособистісного пізнання.

3.6.3.Механізми та ефекти міжособистісної перцепції.загрузка...