Бухгалтерський внутрішньогосподарський - Сопко

В.1. ОСНОВИ ПОБУДОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО ОБЛІКУ

В. 1.1. Загальна побудова внутрішньогосподарського обліку

В. 1.2. Взаємозв'язок між фінансовим і внутрішньогосподарським обліком

В. 1.3. Чинники, які впливають на побудову внутрішньогосподарського обліку, затрат та доходів

В. 1.4. Групування чинників процесу виробництва за технологією

В. 1.5. Поглиблена облікова класифікація технологічного процесу виробництва продукції

В. 1.6. Поглиблена класифікація затрат внутрішньогосподарського обліку

В. 1.7. Групування затрат за об'єктами та суб'єктами господарського процесу (місцями виникнення — центрами затрат і центрами відповідальності)

В. 1.8. Облік формування, розподілу та перерозподілу окремих видів комплексних затрат

В. 1.8.1. Облік затрат на утримання й експлуатацію машин та обладнання

B.2. СИСТЕМИ ТА ВАРІАНТИ ПОБУДОВИ ОБЛІКУ ЗАТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО

В.2.1. Підходи до побудови внутрішньогосподарського обліку затрат на виробництво

В.2.2. Класифікація систем обліку затрат

В.З. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ ОБЛІК ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА МЕТОДОМ ПОВНИХ ЗАТРАТ У СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ

В.3.1. Сутність та основи побудови

В.3.2. Варіанти простого нагромадження затрат

В.3.2.1. Загальні питання

В. 3.2.2. Побудова обліку затрат за однопередільним варіантом

В. 3.2.3. Облік затрат за попередільним варіантом

В.3.2.4. Особливості обліку формування елементів затрат у собівартості продукції виробничої діяльності при повних затратах

В. 3.2.5. Особливості обліку попереднього групування непрямих затрат у комплексних видах

В. 3.2.6. Особливості побудови обліку зведення елементів затрат

В.3.3. Варіант нормативного методу обліку затрат (стандарт кост)

В.3.3.1. Сутність та передумови нормативного методу обліку затрат

В.3.3.2. Особливості обліку формування елементів затрат виробничої діяльності за методом повних затрат при нормативному варіанті

В. 3.3.3. Побудова обліку змін норм

В.3.3.4. Побудова обліку відхилень від норм

В. 3.3.5. Особливості обліку попереднього групування непрямих затрат у комплексних їх видах

8.3.3.6. Особливості побудови обліку зведення елементів затрат

8.3.3.7. Особливості побудови обліку випуску готової продукції (виробу, роботи, послуги) та обчислення її фактичної собівартості за нормативним методом

B.4. ПОБУДОВА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО ОБЛІКУ ЗА МЕТОДОМ НЕПОВНИХ ЗАТРАТ У СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ

В.4.1. Сутність та основи побудови

В.4.2. Деякі особливості обліку виробничого процесу методом неповних затрат

В.4.3. Методологія обліку неповних затрат виробничої діяльності методом простого нагромадження затрат

В. 4.3.1. Загальні питання

В. 4.3.2. Побудова обліку затрат за однопередільним методом

В. 4.3.3. Побудова обліку затрат за попередільними варіантами виробництва

В.4.4. Облік виробничої діяльності методом неповних затрат за системою нормативного контролю

B.5. ОГЛЯД ЗМІШАНИХ ВАРІАНТІВ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО ОБЛІКУ ЗАТРАТ

В.5.1. На основі обліку повних затрат

В.5.2. На основі обліку неповних затратзагрузка...