загрузка...
 
1.5. Проектування технічних систем
Повернутись до змісту

1.5. Проектування технічних систем

Щоб простежити особливості єдиного процесу дослідження та про­ектування в техніці, розглянемо деякі поняття, пов’язані із проектною діяльністю.

Методологія проектування — сукупність правил, що визначають послідовність та зміст логічних дій при проектуванні технічної систе­ми безвідносно до її складності чи призначення.

Складність проектування сучасних технічних систем постійно зрос­тає. Як підійти до процесу проектування сучасної складної технічної системи? Очевидно, що завдання проектанта полягатиме передусім у розробці варіантів та виборі кращого принципу функціонування техніч­ної системи. Вхідними даними на цьому етапі є множина відомих явищ, фізико-хімічних ефектів та законів природи, цілеспрямоване викорис­тання яких дасть змогу сформувати принцип дії або функціонування. Другим етапом проектування буде конструювання технічної системи, яка забезпечить реалізацію принципу функціонування.загрузка...