загрузка...
 
4.3.Числові методи параметричної оптимізації технологічних систем
Повернутись до змісту

4.3.Числові методи параметричної оптимізації технологічних систем

Для розв’язання задачі параметричної оптимізації числовими мето­дами необхідно побудувати математичні моделі досліджуваної операції у вигляді, придатному для застосування відомих методів математично­го програмування (лінійне, нелінійне, динамічне програмування).

Завдання оптимізації математично формулюється таким чином:

При заданих умовах g1, g2, ... знайти такі елементи розв’язання х1, x2,..., які надають показнику ефективності W екстремальне (мак­симальне або мінімальне) значення W*

Де Х — множина можливих елементів розв’язку.

Математична модель матиме такий вигляд:

Завдання подібного типу трапляються при оптимізації режимів функ­ціонування технологічних систем, як в уже розглянутому прикладі — при оптимізації режимів різання. В цих випадках використовуються методи лінійного та нелінійного програмування.

Методи лінійного програмування більш прості та наочні, однак їх застосування ставить вимоги лінійності до математичної моделі опера­ції, тобто до функцій критерію оптимальності та системи обмежень.загрузка...