загрузка...
 
Анотація
Повернутись до змісту

Анотація

 

Національний університет кораблебудування

імені адмірала Макарова

 

Інститут післядипломної освіти

 

С.М.Марущак

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

для самостійної роботи  з дисципліни

„СТАТИСТИКА”

 

Миколаїв – 2004р.

 УДК 658(076)

Навчальний посібник для самостійної роботи  рекомендовано до видання  науково-методичною  Радою НУК  ( протокол № 1  від 24.02.2004 р.)

 

Рецензенти:   д.т.н., професор                 Казарезов Є.А.

                       к.т.н., професор                  Фатєєв М.В. 

 

Марущак С.М.

Навчальний посібник для самостійної роботи   з дисципліни “Статистика”.- Миколаїв: Видавництво НУК, 2004.-        стор.

В навчальному посібнику розглядаються питання загальної теорії статистики. Посібник складається з теоретичної частини, в якій розглядаються категорії статистики, методи і засоби вивчення масових соціально-економічних явищ та процесів; практичної частини, в якій, з метою надання безпосередньої допомоги при виконанні практичних завдань, наведені приклади розв’язування типових задач; умов завдань контрольної роботи та тематичних тестів, які можуть використовуватися для проміжного та кінцевого контролю знань. 

Навчальний посібник  для самостійної роботи    підготовлений відповідно до робочої програми з дисципліни  “Статистика”  для слухачів Інституту післядипломної освіти.         Може бути використаний  студентами економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання при виконанні курсових, дипломних,  випускних кваліфікаційних робіт, при підготовці до державних іспитів, а також спеціалістами з економіки в практиці діяльності підприємств.

 

  УДК 658(076)

? С.М.Марущак, 2004

? НУК, 2004

 


 

 загрузка...