Статистика - Марущак С.М.

Анотація

Вступ

1. Предмет і  методи статистики

1.2. Предмет статистики

1.3. Методи статистики

1.4. Основні завдання статистики та її організація

2. Статистичне спостереження 2.1. Статистичне спостереження як метод інформаційного забезпечення

2.2. Програмно-методологічні питання статистичного спостереження

2.3.Організаційні питання статистичного спостереження

2.4. Форми, види, способи статистичного спостереження

3. Статистичні зведення, групування, таблиці 3.1. Суть статистичного зведення

3.2. Класифікації та групування

3.3.1.Вибір ознаки групування

3.3.2.Визначення числа груп і розміру інтервалу

3.4. Ряди розподілу та  їх види

3.5.Статистичні таблиці

4. Статистичні показники 4.1.Суть і види статистичних показників

4.2. Абсолютні статистичні величини, їх суть, види, одиниці виміру

4.3. Відносні статистичні величини, їх суть, види та форми виразу

4.3.1.Види відносних величин

4.4. Середні величини, їх суть, умови використання, способи обчислення

4.4.1. Умови застосовування середніх

4.4.3. Середня гармонічна

4.4.4. Серденя квадратична

4.5. Поняття моди і медіани та їх використання в статистиці

5. Показники варіації 5.1.Необхідність вивчення варіації

5.2. Показники варіації

5.3. Характеристики форми розподілу

5.4. Дисперсія альтернативної ознаки

5.5. Види та взаємозв’язок дисперсій

6. Вибіркове спостереження 6.1.Суть вибіркового спостереження,

6.2. Наукова організація вибіркового спостереження

6.3. Різновиди вибірок

6.4. Обчислення помилок вибірки

6.6. Способи поширення вибіркових данихна генеральну сукупність

6.7. Статистична перевірка гіпотез

7. Методи аналізу взаємозв’язків 7.1.Поняття про кореляційний аналіз

7.3. Визначення щільності зв’язку

7.5. Аналіз взаємозв’язків між атрибутивними ознаками

8. Ряди динаміки 8.1. Суть і складові елементи динамічного ряду

8.2. Характеристики інтенсивності динаміки

8.3. Найважливіші прийоми аналізу рядів динаміки

8.4. Сезонні коливання

9. Індекси

9.1. Сутність індексів, їх класифікація та роль у статистичному аналізі

9.2. Методологічні основи побудови зведених індексів

9.3. Принципи побудови агрегатних індексів

9.4. Взаємозв’язки індексів

9.6. Індекси середніх величин

10. Приклади розв’язування типових задач 10. 1. Зведення та групування даних

10.2.Статистичні показники

10.3.  Показники варіації

10.4. Вибіркове спостереження

10.5. Методи аналізу взаємозв’язків

10.6.Ряди динаміки

10.7.Індекси

11. Варіанти контрольних робіт

12. Розподіл населення Києва, що потрапило до вибірки за характером динаміки доходів в осіб з різними  матеріальними статками має вид:

12. Літературазагрузка...