загрузка...
 
9.6. Індекси середніх величин
Повернутись до змісту

9.6. Індекси середніх величин

 

Індексний метод часто використовується для вивчення динаміки середніх величин.

Рівень середньої величини залежить від значень розглядуваної величини і від складу сукупності. З часом змінюється величина ознак, а також і склад сукупності.

Аналіз динаміки середніх величин проводять шляхом побудови системи співзалежних індексів:

індекс змінного складу – характеризує зміну середнього рівня інтенсивності показника у цілому за рахунок зміни значень ознаки та структури сукупності:

 

індекс постійного складу – характеризує зміну середнього рівня за рахунок зміни значень осереднюваного показника при постійній структурі сукупності:

 

індекс структурних зрушень – показує, як змінився середній рівень за рахунок зміни структури сукупності при постійному рівні осереднюваного показника:

.

 

Формули індексів фіксованого складу та структурних зрушень різнозважені: в індексі фіксованого складу ваги фіксуються на рівні поточного періоду, в індексі структурних зрушень – значення ознаки х – на рівні базисного періоду. Саме такий варіант зважування дозволяє пов’язати розглядувані індекси:

 

9.7. Територіальні індекси

 

Територіальні індекси використовуються як інструмент порівняння соціально-економічних показників у просторі: за окремими країнами, територіями, регіонами, об’єктами. При побудові територіальних індексів база порівняння вибирається довільно – А або В:

х – індексована величина, f – вага (сумірник) індексованої величини.

Щоб забезпечити однозначність висновку, застосовують спільні для обох об’єктів ваги. Спільної для обох об’єктів може бути середня або стандартна структура.

 загрузка...