загрузка...
 
8.4. Сезонні коливання
Повернутись до змісту

8.4. Сезонні коливання

 

Деякі суспільні явища і процеси піддаються сезонним коливанням, тобто їхній рівень щорічно у визначені місяці підвищується, а в інші – знижується. Ці річні коливання, що мають більш-менш регулярний характер, називаються сезонними.

Сезонні підйоми і спади часто завдають шкоди народному господарству, викликаючи нерівномірне протягом року використання трудових ресурсів і виробничих потужностей, що не рідко веде до зниження продуктивності праці, підвищенню собівартості продукції і т.д. Тому, звичайно, прагнуть ліквідувати або зменшити сезонні коливання.

Мірою сезонних коливань є індекс сезонності ? процентне відношення фактичного рівня за той чи інший період до вирівняного рівня за той же період ( тобто, розрахункового ). При відсутності тенденції індекс сезонності розраховується як відношення фактичних рівнів до середнього.

 Тобто:

 чи .

Оскільки в кожнім році сезонні коливання можуть бути змішані з чисто випадковими, індекси сезонності обчислюють за кілька років і знаходять їхню середню величину за однойменні місяці.

Як узагальнюючі показники, що дозволяють судити про те, зменшилися чи збільшилися сезонні коливання, можуть служити або середнє лінійне, або середнє квадратичне відхилення індексів сезонності від 100 %:

 загрузка...