загрузка...
 
10.3.  Показники варіації
Повернутись до змісту

10.3.  Показники варіації

 

1. Кредитні ставки комерційних банків під короткострокові позики становили:

Таблиця 10.3.1

 

Кредитна ставка, %

Сума наданих кредитів, млн. гр. од.

I квартал

II квартал

До 35

35 – 45

45 – 55

55 і більше

11

5

8

6

6

8

10

6

Разом

30

30

За кожний квартал визначити середню кредитну ставку, середнє лінійне відхилення, дисперсію та середньоквадратичне відхилення.

Порівняти варіацію кредитної ставки комерційних банків в I та II кварталі.

Розв’язання.

Наведемо необхідні для розрахунку формули

Середня арифметична – або  

середнє лінійне відхилення – або   

дисперсія –  або  

середньоквадратичне відхилення –

коефіцієнт варіації –

I квартал:  

 

II квартал:  

 

 

Варіація кредитної ставки в II кварталі менша, оскільки значення коефіцієнта варіації в II кварталі менше.

 загрузка...