загрузка...
 
6. Вибіркове спостереження 6.1.Суть вибіркового спостереження,
Повернутись до змісту

6. Вибіркове спостереження 6.1.Суть вибіркового спостереження,

його переваги перед суцільним спостереженням

 

З усіх видів несуцільних спостережень в практиці статистичних досліджень найчастіше застосовується вибіркове спостереження.

Вибіркове спостереження – такий вид несуцільного спостереження, при якому обстеженню підлягає частина одиниць сукупності, відібрана за певними правилами. На основі вибіркових характеристик отримують характеристики усієї сукупності.

Вибіркове спостереження використовують для аналізу інтенсивності використання обладнання в промисловості, якості виробленої продукції, вивчення попиту населення, ступеня його задоволення торгівлею, обстеження сімейних бюджетів населення, а також в різних соціологічних дослідженнях.

Існує ціла низка причин, внаслідок яких в багатьох випадках надається перевага вибірковому спостереженню перед суцільним:

Потребує менше витрат матеріальних, трудових, фінансових ресурсів і часу.

Дозволяє більш детально вивчити кожний елемент, розширити програму спостереження.

Дозволяє більш старанно, дбайливо провести спостереження і цим забезпечити більш точні результати за рахунок зменшення помилок реєстрації, якщо сукупність дуже велика.

Застосовується тоді, коли не має можливості провести суцільне спостереження – обсяг сукупності занадто великий, або у випадку, коли під час дослідження одиниці сукупності знищуються або псуються.

Вибіркове спостереження застосовують також в поєднанні з суцільним для поглибленого вивчення або уточнення і контролю результатів суцільного спостереження.

Етапи вибіркового спостереження:

1)обґрунтування мети спостереження;

2)розробка програми спостереження;

3)вирішення організаційних питань спостереження;

4)визначення необхідного обсягу вибіркової сукупності та способу відбору одиниць в вибіркову сукупність;

5)відбір елементів в вибіркову сукупність;

6)обстеження одиниць вибіркової сукупності - визначення та реєстрація значень досліджуваних ознак;

7)обчислення вибіркових характеристик;

8)обчислення похибок вибірки;

9)поширення кількісних характеристик вибірки на генеральну сукупність.

Завдання вибіркового спостереження:

1)визначення середнього значення досліджуваної ознаки;

2)визначення частки одиниць сукупності, для яких значення ознаки відповідає певним властивостям;

3)визначення стандартної та граничної похибки вибірки;

4)визначення довірчих меж для середнього значення та частки одиниць сукупності;

5)поширення кількісних характеристик вибірки на генеральну сукупність.

 загрузка...