загрузка...
 
Тематика контрольних робіт для студентів-заочників; Риторика - Гриценко Т.Б.
Повернутись до змісту

Тематика контрольних робіт для студентів-заочників

1. Міфологія красномовства.

2. Риторика Давньої Греції.

3. Ораторство Демосфена.

4. Основні постулати риторики Сократа.

5. Платон про риторику.

6. Риторична діяльність Арістотеля.

7. Цицерон ? найвидатніший оратор і ритор римської риторики.

8. Гай Юлій Цезар ? визначний політик, письменник, військовий полководець, засновник Римської імперії.

9. Риторика Римської імперії.

10. Полемічні твори Івана Вишенського.

11. Риторика в Києво-Могилянській академії.

12. Життєвий і творчий шлях найвидатнішого українського ритора і оратора кін. XVII ст. - поч. XVIII ст. Феофана Прокоповича.

13. Риторика Феофана Прокоповича.

14. Основні закономірності риторики.

15. Моделювання аудиторії.

16. Стратегія і тактика промови.

17. Комунікативні ознаки мовлення.

18. Основні закони риторики.

19. Мовні засоби аргументів та образності.

20. Етапи підготовки промови.

21. Фундаментальні закони логіки.

22. Елокуція.

23. Інтонування.

24. Оратор і вимоги до нього.

25. Основні роди, види і жанри красномовства.

26. Академічне красномовство.

27. Політичне красномовство.

28. Методика та етапи підготовки промови.

29. Логіка і емоції в промові.

30. Елементи художності та літературні прийоми в мові оратора.

31. Типи промов.

32. Зовнішня культура оратора.

33. Предмет судової промови.

34. Різновиди судових промов, їх засади і функції.

35. Підготовка судової промови.

36. Промова державного обвинувачувача.

37. Фабула справи (виклад фактичних обставин злочину).

38. Захисна промова.
загрузка...