Риторика - Гриценко Т.Б.

Передмова; Риторика - Гриценко Т.Б.

Лекція 1. Риторика ? наука про красномовство. Основні поняття класичної риторики; Риторика - Гриценко Т.Б.

Лекція 2. Види красномовства; Риторика - Гриценко Т.Б.

Лекція 3. Історія риторики. Антична риторика ; Риторика - Гриценко Т.Б.

Лекція 4. Основоположні розділи класичної риторики ; Риторика - Гриценко Т.Б.

Лекція 5. Риторика XIV – XХ ст. Сучасна риторика; Середньовіччя (XIV - I половина XVIII ); Риторика - Гриценко Т.Б.

Лекція 5. Риторика XIV – XХ ст. Сучасна риторика; Середньовіччя (XIV - I половина XVIII ); Риторика - Гриценко Т.Б.

Розвиток риторики ( II половина XVIII – початок XX ст.) ; Риторика - Гриценко Т.Б.

Сучасне ораторське мистецтво; Риторика - Гриценко Т.Б.

Лекція 6. Практичні аспекти загальної риторики; Методика та етапи підготовки промови; Риторика - Гриценко Т.Б.

Лекція 6. Практичні аспекти загальної риторики; Методика та етапи підготовки промови; Риторика - Гриценко Т.Б.

Логіка та емоції в промові; Риторика - Гриценко Т.Б.

Елементи художності та літературні прийоми в мові оратора; Риторика - Гриценко Т.Б.

Структура ораторського твору; Риторика - Гриценко Т.Б.

Типи промов; Риторика - Гриценко Т.Б.

Зовнішня культура оратора; Риторика - Гриценко Т.Б.

Лекція 7. Практичні аспекти судової риторики; Судова промова; Риторика - Гриценко Т.Б.

Лекція 7. Практичні аспекти судової риторики; Судова промова; Риторика - Гриценко Т.Б.

Тематика контрольних робіт для студентів-заочників; Риторика - Гриценко Т.Б.

Розподіл навчального часу; Риторика - Гриценко Т.Б.

Критерії оцінки знань студента; Риторика - Гриценко Т.Б.

Контрольні питання з курсу „Риторика”; Риторика - Гриценко Т.Б.

ТЕСТИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ; Модуль 1. Красномовство та його різновиди. історія риторики; Риторика - Гриценко Т.Б.

ТЕСТИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ; Модуль 1. Красномовство та його різновиди. історія риторики; Риторика - Гриценко Т.Б.

Модуль 2. Теоретична риторика. Сучасна риторика.; Риторика - Гриценко Т.Б.

Модуль 3. Практикум з риторики; Риторика - Гриценко Т.Б.

Тематика рефератів (виступів); Риторика - Гриценко Т.Б.

Список літератури:; Риторика - Гриценко Т.Б.загрузка...