загрузка...
 
Розподіл навчального часу; Риторика - Гриценко Т.Б.
Повернутись до змісту

Розподіл навчального часу

Назва теми

Лекції

Семінари

Самостійна робота під керівництвом викладача

Вступ

 

 

 

1. Красномовство та його різновиди

4

4

4

1.1. Основні поняття класичної риторики

1.2. Види красномовства

1.2.1. Основні роди, види і жанри красномовства

2.2. Академічне красномовство

1.2.3. Політичне красномовство

1.2.4. Дипломатичне красномовство

1.2.5. Суспільно-побутове красномовство

1.2.6. Діалогічне красномовство

2.7. Еристика - риторика діалогічного мовлення

1.2.8. Гомілетика. Історія гомілетики

2.9. Ритмічність і ритм мови

 

 

 

2. Історія риторики

2

2

2

2.1. Антична риторика

2.2. Риторика Стародавнього Риму

2.3. Риторика у Римській імперії

2.4. Християнське красномовство епохи Середньовіччя

2.5. Вітчизняна риторика. Риторика у Київській державі

 

 

 

3. Теоретична риторика

4

4

4

3.1. Основоположні розділи класичної риторики

3.2. Техніка дихання і мовлення оратора, його зовнішність та особистісні риси

 

 

 

4. Сучасна риторика

1

1

1

4.1. Д. Карнегі як пропагандист нового бачення сучасного ораторського мистецтва

4.2. Розвиток нових форм і методів ораторського мистецтва у сучасних засобах масової комунікації

4.3. Особливості впливу красномовства на людей в епоху персональних комп’ютерів та Інтернету

 

 

 

5. Практикум з риторики

4

4

4

5.1. Практичні аспекти загальної риторики

5.1.1. Методика та етапи підготовки промови

5.1.2. Логіка та емоції в промові

5.1.3. Елементи художності та літературні прийоми в промові.

5.1.4. Структура ораторського твору.

5.1.5. Типи і форми промов

5.1.6. Зовнішня культура оратора

5.2. Практичні аспекти судової риторики

5.2.1. Ділова гра „Судові дебати”

5.2.2. Підготовка судової промови

5.2.3. Судова промова

5.2.4. Промова державного обвинувача

5.2.5. Захисна промова

 

 

 

Всього:

15 год

15 год

15 год
загрузка...